W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/kppsp-malbork zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Malborku w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •         niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest oficer prasowy mł. kpt. Adam Nosko, adres poczty elektronicznej adam.nosko@straz.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 608 345 564 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Wybickiego 1 gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się na drugim końcu obiektu. Przed wejściem na teren komendy należy przejść schodami do drzwi głównych i zadzwonić domofonem w celu skontaktowania się z wybranym wydziałem. Budynek Komendy Powiatowej PSP w Malborku posiada dwie kondygnacje i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny Komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu domofonu zamontowanym na bramie wjazdowej. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu, lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 1.96MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 09:26 Adam Nosko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Nosko/ Jolanta Śmiertka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 17.0 11.06.2021 21:47 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 16.0 11.06.2021 21:44 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 15.0 11.06.2021 21:41 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 14.0 11.06.2021 21:39 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 13.0 11.06.2021 21:36 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 12.0 26.05.2021 18:18 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 11.0 17.02.2021 08:09 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 10.0 17.02.2021 08:07 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 9.0 05.02.2021 09:08 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 8.0 26.01.2021 11:04 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 7.0 25.09.2020 10:35 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 6.0 25.09.2020 10:26 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 5.0 25.09.2020 10:25 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 4.0 24.09.2020 12:15 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 3.0 24.09.2020 11:44 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 2.0 23.09.2020 20:13 Adam Nosko
Deklaracja dostępności 1.0 17.09.2020 09:26 Adam Nosko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}