W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku (82-200 Malbork, ul. Wybickiego 1, tel. 55 270 21 30, fax. 55 270 21 40, e-mail: sekretariat.malbork@straz.gda.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Sylwia Rudyk, (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INFORMACJE DODATKOWE:

Inspektor Ochrony Danych Sylwia Rudyk, (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).

Materiały

Klauzula informacyjna
klauzula-informacyjna.pdf 0.38MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów
Zakres-odpowiedzialnoÅ​_ci-oraz-podziaÅ​_-zadaÅ​_-wspóÅ​_administratorów.pdf 0.24MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej
OdpowiedzialnoÅ​_Ä​_-i-zadania-innych-niż-PSP-jednostek-ochrony-przeciwpożar-.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 09:25 Adam Nosko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Nosko/ Jolanta Śmiertka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 25.09.2020 10:25 Adam Nosko
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 17.09.2020 09:25 Adam Nosko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP