W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sala edukacyjna "Mały Strażak"

Logo maly strazak

REGULAMIN korzystania z Sali edukacyjnej „Mały Strażak” w Miliczu , ul. Powstańców Wlkp. 3
podległej Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu

 1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Mały Strażak” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Miliczu.
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie pod nr. 71 3841338 wew.(48,49) oraz poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia”(załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres milicz@kwpsp.wroc.pl lub faxem. na nr (071) 3842152.
 3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14,00
 4. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Mały Strażak” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 5. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
 6. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Mały Strażak” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 7. Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.
 8. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Mały Strażak” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 9. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Mały Strażak” okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 11. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.
 12. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
 13. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Mały Strażak” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.
 14. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 15. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Mały Strażak” odpowiadają opiekunowie.
 16. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Mały Strażak” odpowiadają opiekunowie.
 17. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Mały Strażak – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu nie ponosi odpowiedzialności.

Materiały

Karta skierowania "Mały Strażak"
karta.pdf 0.48MB