W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

<h1 style="margin-bottom: 20px;">Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.gov.pl/web/kppsp-milicz</h1>

<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="https://www.gov.pl/web/kppsp-milicz" id="a11y-url" target="_blank" >KP PSP MILICZ</a>.</p>

<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2020-01-01</span>.</li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2022-02-28</span>.</li>
</ul>

<p id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>


<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2022-02-28</span>.</p>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>


<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Anna Stefańska</span>, <a href="mailto:pk@kppspmilicz.pl" title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności."><span id="a11y-email">pk@kppspmilicz.pl</span></a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <a href="tel:"><span id="a11y-telefon"></span></a>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>

<p id="a11y-procedura" style="white-space: pre-wrap">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

<p><a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank">Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich</a></p>


<section>
<h2>Dostępność architektoniczna</h2>
<ol>                            <section>
<h3>Parking</h3>
<ol>                            <li>Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
</li>
<li>Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
</li>
<li>Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
</li>
<li>Parking jest bezpłatny.
</li>
<li>Miejsca parkingowe są po prawej stronie od obiektu głównego
</li>

</section>
<section>
<h3>Pies asystujący</h3>
<ol>                            <li>Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
</li>
<li>Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
</li>
<li>Zapewniamy wodę dla zwierzaka.
</li>

</section>
<section>
<h3>Wejście do budynku</h3>
<ol>                            <li>Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
</li>
<li>Do wejścia prowadzą schody.
</li>
<li>Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
</li>
<li>Stopnie są oznaczone kontrastowo.
</li>
<li>Przy schodach znajduje się poręcz.
</li>
<li>Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 10%.
</li>
<li>Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
</li>
<li>Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
</li>
<li>Do budynku można wjechać przez bramę garażową usytuowaną z przodu budynku, bądź schodami
</li>
<li>Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi  centymetrów.
</li>
<li>Drzwi są obrotowe.
</li>
<li>Drzwi otwierają się automatycznie.
</li>
<li>Drzwi są zawsze otwarte.
</li>
<li>Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
</li>
<li>Otwierają się na zewnątrz.
</li>
<li>Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
</li>
<li>Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
</li>
<li>Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
</li>
<li>Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
</li>
<li>Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
</li>
<li>Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
</li>
<li>Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
</li>
<li>Wjazd możliwy jest bramą garażową usytuowaną 10m w lewo od wejścia głównego
</li>

</section>
<section>
<h3>Przestrzeń za wejściem</h3>
<ol>                            <li>wiatrołap
</li>
<li>Plan dotykowy rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się dyżurce
</li>
<li>Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w dyżurce i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
</li>
<li>W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy
</li>
<li>Ścieżka dotykowa prowadzi do
</li>
<li>Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
</li>
<li>Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
</li>
<li>Punkt obsługi znajduje się po lewej od wejścia
</li>
<li>Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
</li>
<li>W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
</li>
<li>Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.
</li>

</section>
<section>
<h3>Ciągi poziome</h3>
<ol>                            <li>Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
</li>
<li>Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach
</li>

</section>
<section>
<h3>Ciągi pionowe</h3>
<ol>                            <li>Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
</li>
<li>Możesz skorzystać z windy.
</li>
<section>
<h4>Schody</h4>
<ol>                            <li></li>
<li>Ciąg schodów składa się z 12 stopni.
</li>
<li>Stopień ma wysokość 20 centymetrów.
</li>
<li>Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
</li>
<li>Stopnie są oznaczone kontrastowo
</li>
<li>Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.
</li>

</section>
<section>
<h4>Winda</h4>
<ol>                            <li></li>
<li>Szerokość drzwi wynosi  centymetrów
</li>
<li></li>
<li></li>
<li>Kabina windy ma głębokość  centymetrów i szerokość  centymetrów.
</li>
<li>Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
</li>
<li>Przyciski sterujące mają duże  oznaczenia.
</li>
<li>Oznaczenia są kontrastowe.
</li>
<li>Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości  centymetrów.
</li>
<li>W windzie są komunikaty głosowe.
</li>
<li>W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu:
</li>

</section>
</ol>
</section>
<section>
<h3>Pomieszczenia</h3>
<ol>                            <li>Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.
</li>

</section>
</ol>
</section>

{"register":{"columns":[]}}