W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odejście na emeryturę kpt. Dariusza Reszki oraz asp. Marka Kodź

01.02.2021

Odejście na emeryturę Darka Reszki i Marka Kodź

Dnia 01.02.2021 r. odbyło się pożegnanie  dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, którzy zdecydowali się z dniem 31.01.2021 r. odejść na emeryturę.

Kapitan Dariusz Reszka służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 1 lipca 2002r. jako stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Po odbyciu służby przygotowawczej z dniem 1 lipca 2005r. został mianowany na stanowisko ratownika-kierowcy w służbie stałej. W tym czasie podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończył w lutym 2003r. kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP, a w październiku 2004r. kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP. W związku ze zmianami kadrowymi w codziennym rozkładzie czasu służby z dniem 1 lutego 2007r. został mianowany na stanowisko Technika ds. organizacyjno-kadrowych, a następnie w ramach tej samej komórki na: Starszego technika, Starszego inspektora i Specjalisty. 
Na powyższych stanowiskach aktywnie zaangażowany był w doskonalenie funkcjonowania i podnoszenie poziomu działalności zarówno komórki organizacyjno-kadrowej jak i pozostałych komórek organizacyjnych tut. Komendy. W służbie cechowało go zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, a także odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań służbowych. Powierzone zadania realizowane były z wyjątkową starannością, wykazując przy tym również własną inicjatywę, co miało odzwierciedlenie zarówno w ocenach bezpośrednich przełożonych zawartych w opiniach służbowych, jak również w ocenie kontroli problemowych realizowanych przez jednostkę nadrzędną. Z dniem 15 czerwca 2012r. został mianowany na stanowisko Dyżurnego operacyjnego w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, a następnie z dniem 1 stycznia 2015r. na stanowisko Dowódcy sekcji i kolejno: Zastępcy dowódcy zmiany i Dowódcy zmiany. Pełniąc służbę w podziale bojowym pomimo zwiększonych obowiązków służbowych funkcjonariusz rzetelnie wywiązywał się z nich. W kontekście działań ratowniczo-gaśniczych potrafił wnikliwie analizować sytuacje ratownicze i wyciągać odpowiednie wnioski. Wykazywał się podejmowaniem właściwych decyzji oraz prawidłowym wykorzystaniem swojego doświadczenia i wiedzy pożarniczej. Bardzo dobra znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej i zasad służby pozwalała mu efektywnie i umiejętnie kierować zespołem w trakcie prowadzonych działań. Dzięki jego zdecydowanej postawie i trafnym decyzjom w trakcie podejmowanych działań, wiele akcji zostało szybko zakończonych, a wszelkie straty po pożarowe ograniczano do minimum. 
Podnosząc kolejno kwalifikacje zawodowe funkcjonariusz w dniu 28 czerwca 2009r. uzyskał tytuł zawodowy technik pożarnictwa w Szkole Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a z dniem 16 czerwca 2016r. ukończył studia podyplomowe na Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie uzyskując przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Nabytą wiedzę pożarniczą, starał się systematycznie przekazywać zarówno strażakom Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej jak również strażakom ochotnikom w trakcie szkoleń i kursów organizowanych przez tut. Komendę poprawiając tym samym ich stan wyszkolenia pożarniczego w taktyce prowadzonych działań ratowniczych, gaśniczych, wykorzystywania środków i sprzętu pożarniczego co przyczynia się do efektywniejszego zabezpieczenia operacyjnego powiatu. W dowód uznania za zaangażowanie i osiągnięcia w służbę był wielokrotnie nagradzany nagrodami Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego PSP oraz odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi, m.in.; brązowym i srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"; brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", Brązowym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" i Brązowym medalem " Za długoletnią służbę".
Swoją postawą kreował pozytywny wizerunek i wzbudzał szerokie zaufanie do funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w lokalnym społeczeństwie, a wśród współpracowników i przełożonych cieszył się szacunkiem i zaufaniem.

Aspirant Marek Kodź służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 1 grudnia 2000r. jako stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Po odbyciu służby przygotowawczej z dniem 1 grudnia 2003r. został mianowany na stanowisko ratownika w służbie stałej, a następnie: starszego ratownika i dowódcy zastępu. W tym czasie podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończył w kwietniu 2001r. kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP, a w maju 2005r. kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP. W służbie cechowało go zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, a także odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań służbowych. W działaniach ratowniczo-gaśniczych wykazywał się podejmowaniem właściwych decyzji oraz prawidłowym wykorzystaniem swojego doświadczenia i wiedzy pożarniczej. Z dniem 1 lipca 2014 r. został mianowany na stanowisko Dyspozytora, a następnie Dyżurnego stanowiska kierowania i Starszego dyżurnego stanowiska kierowania w celu konieczności zapewnienia prawidłowego toku służby i realizacji obowiązków służbowych na SKKP. Bardzo dobra znajomość zasad służby i tematyki ratowniczej pozwalały mu umiejętnie dysponować niezbędne siły i środki  w zależności od rodzaju zdarzenia oraz koordynować prowadzone działania ratownicze. Funkcjonariusz cieszył się dużym autorytetem, co odzwierciedlały pozytywne opinie ze strony innych służb, jak również osób zewnętrznych i jednostek współdziałających. Niejednokrotnie obsługa zdarzeń wymagała wysokiej koncentracji i opanowania, a także wiązała się z koniecznością zapewnienia wysokiej sprawności w dysponowaniu, prowadzeniu korespondencji i obsłudze urządzeń peryferyjnych. Funkcjonariusz podnosząc kwalifikacje zawodowe w dniu 24 czerwca 2016r. uzyskał tytuł zawodowy technik pożarnictwa w Szkole Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a  podnosząc wykształcenie ogólne w 2008 r. ukończył Powiślańską Szkołę Wyższą i uzyskał tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne. Posiadając wymienione wykształcenie w 2013 r. został powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP w KP PSP w Mrągowie. Wykorzystując niezbędną wiedzę i uprawnienia  Instruktora Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy czynnie uczestniczył w prowadzeniu szkoleń medycznych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej, okresowych szkoleń jednostek OSP, a także prezentacji podstawowych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i innych instytucjach publicznych powiatu mrągowskiego, w tym także w ramach akcji propagowanych przez Komendę Główną PSP. Niejednokrotnie powoływany był również przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz obowiązków służbowych systematycznie angażował się również w stałe podnoszenie własnej sprawności fizycznej, realizowane poprzez udział i reprezentowanie komendy w zawodach sportowych, a w szczególności w takich dyscyplinach sportu jak: siatkówka i tenis stołowy.
W dowód uznania za zaangażowanie i osiągnięcia w służbę był wielokrotnie nagradzany nagrodami Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego PSP oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in.; brązowym i srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"; brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" i Brązowym medalem " Za długoletnią służbę".
Swoją postawą kreował pozytywny wizerunek i wzbudzał szerokie zaufanie do funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w lokalnym społeczeństwie, a wśród współpracowników i przełożonych cieszył się szacunkiem i zaufaniem.

opracownie: kpt. Radosław Kusiek

 

Zdjęcia (4)