W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oficer Prasowy

Zdjęcie kpt. mgr inż. poż. Jakub Tutka Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie 

kpt. mgr inż. Jakub Tutka

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30

tel. 89 741-05-04

kom: 665-520-998

e-mail: prasa.mragowo@kwpsp.olsztyn.pl

Oficer prasowy odpowiada tylko na e-maile przesyłane przez dziennikarzy!

W sprawach wszelkich materiałów dotyczących danych statystycznych niezbędnych dla prac dyplomowych, licencjackich czy magisterskich oraz publikacji, jak również w sprawie ofert szkoleniowych, kredytowych itp.,  należy kontaktować się pisemnie z sekretariatem  Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie na adres
e-mail: sekretariat_mragowo@kwpsp.olsztyn.pl lub pocztą tradycyjną, dane w zakładce kontakt.

Na miejscu akcji ratowniczej informację przedstawicielom środków masowego przekazu udzieli Kierujący Działaniem Ratowniczym (oznakowany odpowiednią kamizelką z napisem „KIERUJĄCY DZIAŁANIEM RATOWNICZYM”) lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia oficera prasowego lub rzecznika prasowego, przejmuje on kontakt z dziennikarzami. Podczas akcji może być wyznaczone miejsce, w którym udzielane są regularnie informacje o przebiegu działań ratowniczych.

PAMIĘTAJ PRIORYTETEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH JEST POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM I ZLIKWIDOWANIE ZAGROŻENIA !!!
W sytuacji, kiedy zagrożenie nie jest opanowane, dowódca akcji może odmówić przekazywania informacji o przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres udzielanych informacji dotyczy wyłącznie działań straży pożarnej, a w szczególności:
•    czasu zgłoszenia zdarzenia do jednostki straży pożarnej;
•    miejsca działań ratowniczych;
•    ilości uczestniczących w działaniach ratowniczych pojazdów ratowniczych i strażaków;
•    czasu trwania akcji ratowniczej;
•    podejmowanych przez strażaków działań;
•    liczby osób poszkodowanych i ewakuowanych przez strażaków.

Nie udzielamy informacji dotyczących:
•    przyczyn powstania zdarzenia;
•    stanu osób poszkodowanych i ich danych osobowych;
•    nazw firm i strat w przypadku prowadzenia działań w podmiotach gospodarczych;
•    działań innych służb i podmiotów.*

*Zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu na podstawie Zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze środkami masowego przekazu z dnia 22.11.2012 roku.

Materiały

Zasady współpracy jednostek KSG z mediami
zasady​_wspolpracy​_jednostek​_ksrg​_z​_mediami.pdf 3.62MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 12:39 kpt. Jakub Tutka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP w Mrągowie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oficer Prasowy 1.0 08.12.2020 12:39 kpt. Jakub Tutka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP