W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzla informacyjna

Na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod_naklo@kujawy.psp.gov.pl.

3. Pani(a) dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1372 z zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.

5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania wizerunku.

7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

{"register":{"columns":[]}}