W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:
mł. kpt. Dariusz Bukowski, email: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl tel. 56 6580135

Klauzla informacyjna

Na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod_naklo@kujawy.psp.gov.pl.

3. Pani(a) dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1372 z zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.

5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania wizerunku.

7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Pozostałe klauzule informacyjne:

Materiały

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny obiektów i pojazdów KP PSP Nakło nad Notecią
Klauzula​_informacyjna​_-​_monitoring​_wizyjny​_obiektów​_i​_pojazdów​_KP​_PSP​_Nakło​_nad​_Notecią.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
Klauzula​_informacyjna​_-​_Przetwarzanie​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_obsługą​_zgłoszenia​_alarmowego.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Klauzula​_informacyjna​_-​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań​_ratowniczych​_przez​_jednostki​_ochrony​_przeciwpożarowej.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna dla celów naboru cywili
klauzula​_informacyjna​_dla​_celów​_naboru​_cywili.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna dla celów naboru do służby przygotowawczej
Klauzula​_informacyjna​_dla​_celów​_naboru​_do​_służby​_przygotowawczej.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna dla celów naboru na zasadach przeniesienia służbowego
Klauzula​_informacyjna​_dla​_celów​_naboru​_na​_zasadach​_przeniesienia​_służbowego.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna do petentów
Klauzula​_informacyjna​_do​_petentów.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna dotyczaca uczestników szkoleń, ćwiczeń OSP
Klauzula​_informacyjna​_dotyczaca​_uczestników​_szkoleń,​_ćwiczeń​_OSP.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_prowadzenia​_czynności​_kontrolno-rozpoznawczych.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna dotycząca upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_upoważnienia​_do​_przeprowadzania​_czynności​_kontrolno-rozpoznawczych.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}