W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sytuacja pożarowa w województwie - STOP POŻAROM TRAW

12.04.2021

Na zdjęciu mapa województwa kujawsko-pomorskiego z tłem pożaru ściółki leśnej.

Sezon wczesnej wiosny obfituje w pożary suchej, zeszłorocznej trawy.
Od 1 marca do 12 kwietnia, w woj. kujawsko-pomorskim odnotowano 188 pożarów suchych traw – na łąkach, trawnikach, skwerach, przydrożnych rowach, na nasypach kolejowych itd. Spłonęło łącznie ponad 13 ha powierzchni trawiastej. To zdecydowanie mniej, niż w roku ubiegłym, jednak zanim świeża trawa zastąpi starą i zmniejszy się ryzyko rozprzestrzeniania ognia, bądź przezorny!
 
Trwa kampania społeczna „Stop Pożarom Traw”.
FanPage Kampanii: https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/
Strona poświęcona kampanii: http://www.stoppozaromtraw.pl/ – tu znajdziesz wszystkie potrzebne materiały!
 
Pamiętaj! Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności to podłoże palne! W zetknięciu ze źródłem ognia skutkuje gwałtownym pożarem. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
 
Zapoznaj się:
•    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
•    Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:- rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
•    Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
 
bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
KW PSP Toruń