W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

15.01.2021

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Olecku stanowisko zapewnione dostępu strony internetowe www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wyszukanie stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie możliwości zastosowania do  serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Olecku

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15

Data ostatniej ostatniej aktualizacji: 2021-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dotyczącą dostępu do stron internetowych i aplikacji.

Z powodu braku zgodności lub wyłączeń: mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, termin czasu na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, ich wytworzenie odbywające się w kilku komórkach organizacyjnych, wspólne działanie na ich docelową treść oraz kształt, kształt
  • warunki zostały w sklepie o ustaleniach w organizacji,
  • adres adres, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • okres przed okresem w życie w życie o jakości cyfrowej.
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań i wszyscy redaktorzy przeszkoleni w zrozumieniu dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny  podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest oficer prasowy mł.kpt. Marek Wysocki, adres poczty zastepcajrg.olecko@kwpsp.olsztyn.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 5207112.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak dostępu do dostępu.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po złożeniu wszystkich możliwości skargę można skompletować wyczerpująco do  Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, ul. Kolejowa 27a, 19-400 Olecko

Teren komendy mieści się przy ul. Kolejowej 27a, gdzie znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Brama wyposażona jest w wideofon, który należy użyć w celu zgłoszenia się dyżurującego funkcjonariusza. Na teren komendy można również wjechać samochodem, po uprzednim otrzymaniu zgody. Wejście do budynku administracyjnego znajduje się od strony placu zewnętrznego. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu brak podjazdów dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu jest wideofon, którego należy użyć w celu wywołania dyżurującego funkcjonariusza. Strażak poinformuje pracownika komendy, do którego przybył petent. Pracownik komendy przychodzi po gościa, po czym udają się na spotkanie. Komenda Powiatowa PSP stara się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu niepełnosprawnym. Pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy.

Budynek nie posiada dźwigów. W budynku nie ma usług dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego komórek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Nadzór nad zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Materiały

Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego1.pdf 0.10MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w KP PSP Olecko
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2021​_rok​_w​_KP​_PSP​_Olecko.pdf 1.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.01.2021 10:04 bryg. Sławomir Litwinko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Sławomir Litwinko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 6.0 02.06.2021 13:02 bryg. Sławomir Litwinko
Deklaracja Dostępności 5.0 02.06.2021 13:00 bryg. Sławomir Litwinko
Deklaracja Dostępności 4.0 02.06.2021 12:26 bryg. Sławomir Litwinko
Deklaracja Dostępności 3.0 02.06.2021 12:20 bryg. Sławomir Litwinko
Deklaracja Dostępności 2.0 17.03.2021 09:08 bryg. Sławomir Litwinko
Deklaracja Dostępności 1.0 15.01.2021 10:04 bryg. Sławomir Litwinko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP