W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

W 1992 roku po wejściu w życie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Olkuszu została przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem 1 lipca 1992 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał Akt Powołania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Olkuszu. Po niespełna trzech miesiącach - 21 września 1992 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał również Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP w Wolbromiu. Została ona utworzona z przekształcenia Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej działającej przy Fabryce Artykułów Technicznych „STOMIL” w Wolbromiu.

Teren działania Komendy Rejonowej obejmował wschodnią część województwa katowickiego tj. Miasto i Gminę Olkusz,  Miasto i Gminę Wolbrom, Miasto Bukowno, Miasto i Gminę Pilica, Gminę Bolesław, Gminę Klucze oraz Gminę Żarnowiec.

Pierwszym Komendantem - Komendy Rejonowej PSP w Olkuszu był st. bryg. inż. Edward Kwapisz, który wcześniej bo już od 1 czerwca 1979 pełnił funkcje Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Olkuszu z jednoczesnym połączeniem obowiązków Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Olkuszu. Obejmował on urząd do 17 września 1997 roku.

Od 15 listopada 1997 r. do 2 czerwca 2002 r. Komendantem Rejonowym PSP, a następnie Komendantem Powiatowym PSP w Olkuszu  był st. bryg. mgr inż. Ryszard Woch.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracji publicznej. Komenda Rejonowa PSP została przekształcone w Komendę Powiatową PSP, a Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze  PSP stały się komórkami organizacyjnymi nowo utworzonej komendy.

W nowych granicach administracyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu znalazła się w województwie małopolskim. Od tego momentu do chwili obecnej zabezpiecza obszar operacyjny powiatu olkuskiego obejmujący: Miasto i Gminę Olkusz, Miasto i Gminę Wolbrom, Miasto Bukowno, Gminę Bolesław, Gminę Klucze, Gminę Trzyciąż.

Wówczas rejon działania komendy zmniejszył się o gminy: Pilica i Żarnowiec, a powiększył o gminę Trzyciąż.

W okresie od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2001 KP PSP w Olkuszu zabezpieczała operacyjnie również miasto Sławków, które z dniem 1 stycznia 2002 r. zostało włączone do powiatu będzińskiego w województwie śląskim.

Od 20 czerwca 2002 do 19 lutego 2013 r. funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu sprawował bryg. mgr inż. Edward Rogal od 20 lutego Z-ca Komendanta mł. bryg. mgr inż. Dariusz Wilk został pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dniem 15 marca 2013 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego mł. bryg. Dariusza Wilka.  Natomiast Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu od 1.05.2013  jest st. kpt. mgr inż. Michał Polak. W styczniu 2018 roku decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu został powołany mł. bryg. Zbigniew WRZESIEŃ.

Rok 2015 dla olkuskiej Komendy PSP był rokiem dużego remontu związanego z termomodernizacją obiektów, tak Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu, jak i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wolbromiu co przyczyniło się  w znacznym stopniu do poprawy wyglądu, ekonomii użytkowania jak i wizerunku budynków pamiętających lata 80 ubiegłego wieku.

5 maja 2019 r podczas uroczystości związanych z Dniem Strażaka, na płycie olkuskiego rynku został poświęcony i przekazany nowy sztandar dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu służbę pełni 94 strażaków oraz 3 pracowników cywilnych, w tym w JRG Olkusz – 44 strażaków a w JRG Wolbrom – 35 strażaków. Działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych wspomaga 57 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 19 OSP w KSRG.

{"register":{"columns":[]}}