W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności gov.pl/kppsp-olkusz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gov.pl/kppsp-olkusz.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Cześć zdjęć oraz ilustracji nie posiada opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Gawron.
 • E-mail: kppspolkusz@straz.krakow.pl
 • Telefon: 47 83 173  12; 47 83 173  13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 • Adres: Zarzecze 106, 30-134 Kraków
 • E-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl
 • Telefon: 48 12 371 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

przy al. 1000 - lecia 2c 32-300 Olkusz

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Przed budynkiem Komendy oznakowano kolorem białym 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Komendy osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Zapewnienie komunikacji z Komendą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez podoficera dyżurnego o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Materiały

Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 01.01.2021
Raport​_o​_stanie​_dostęności​_na​_dzień​_01012021​_rok.pdf 0.10MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
plan​_działania​_zatwierdzony​_przez​_Komendanta.pdf 1.92MB
Tekst łatwy do czytania ETR
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_ETR​_​_.docx 0.16MB
Tekst odczytywany maszynowo
KP​_PSP​_OLKUSZ​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo-.docx 0.02MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:26 mł. bryg. Piotr Pandel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 07.12.2022 12:42 Podsiadło Mateusz
Deklaracja dostępności 8.0 07.12.2022 12:38 Podsiadło Mateusz
Deklaracja dostępności 7.0 07.12.2022 12:33 Podsiadło Mateusz
Deklaracja dostępności 6.0 29.04.2022 14:58 mł. bryg. Piotr Pandel
Deklaracja dostępności 5.0 30.03.2022 11:27 mł. bryg. Piotr Pandel
Deklaracja dostępności 4.0 04.10.2021 08:57 mł. bryg. Piotr Pandel
Deklaracja dostępności 3.0 16.09.2021 13:38 mł. bryg. Piotr Pandel
Deklaracja dostępności 2.0 01.06.2021 11:47 mł. bryg. Piotr Pandel
Deklaracja dostępności 1.0 27.11.2020 12:26 mł. bryg. Piotr Pandel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}