W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności http://www.gov.pl/kppsp-sejny/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gov.pl/kppsp-sejny/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Leonowicz.
 • E-mail: kppspse@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 8310

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat
 • Adres: 16-500 Sejny, ul. Strażacka 2
 • E-mail: kppspse@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 8310

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks budynków w tym: Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Sejnach wraz z garażami dla pojazdów do wyjazdów alarmowych oraz siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Wjazd na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach od strony ulicy. Strażackiej. Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepelnosprawnych

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 06:58 ogn. Tomasz Leonowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Leonowicz Tomasz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 1.0 10.12.2020 06:58 ogn. Tomasz Leonowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP