W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

HISTORIA STRAŻY POŻARNEJ W SEJNACH

Budynek KP PSP Sejny

 

Władze miasta Sejny i powiatu w osobach Muchina i Łunda definitywnie przekonały władze o potrzebie utworzenia straży pożarnej w Sejnach. 2 grudnia 1875 roku powołano Towarzystwo Ochotnicze do Gaszenia Ognia. Misję tworzenia towarzystwa powierzono Jakubowi Chełmińskiemu. W roku 1876 rozpoczęto konkretne przygotowania do wyposażenia straży, tj. umundurowania, zakupienia hełmów i ubrań wyjściowych dla zarządu. W roku 1877 wybucha 387 pożarów, w wyniku czego ulega spaleniu 801 budynków o stratach 136,864 rubli. Osądzono już tylko 2 mężczyzn za podpalenie na 4 zatrzymanych. Podpaleń zanotowano 20 przypadków. W roku 1878 zmienia się burmistrz. Na miejsce Muchina burmistrzem zostaje Bronisław Kwiatkowski, który równocześnie zostaje prezesem Towarzystwa Ochotniczego. Sejny liczyły wówczas 4307 mieszkańców zamieszkałych w 249 domach. W towarzystwie ochotniczym rozpoczyna bardzo aktywną działalność Aleksander Bogdanowicz, „Kaznaczej”. W roku 1880 ziemie guberni miały średnie zaludnienie 92 ludzi na 1 milę kwadratową. Niewiele lepsze zaludnienie miały i Sejny, bo około roku 1880 liczyły 5033 mieszkańców w mieście i 14 folwarku Sejny. W dalszych latach następują zmiany personalne na stanowisku burmistrza. W roku 1881 zostaje nim Włodzimierz Grudziński (jeden z pierwszych organizatorów straży pożarnej). On też zostaje kolejnym prezesem towarzystwa. W roku 1887 następują dalsze zmiany w obsadzie personalnej poszczególnych funkcji w Towarzystwie Ochotniczym do Gaszenia Ognia w Sejnach. Prezesem zostaje Ferdynand Dembiński, a w skład zarządu wybrany zostaje kapitan policji Konstanty Dementiew i Bronisław Nowacki. Towarzystwo Ochotnicze do Gaszenia Ognia zmienia nazwę na „Dobrowolnoje Pożarnoje Obszczestwo”. W Sejnach istnieją już przekształcone trzy oddziały straży pożarnej, z czego pierwszy oddział brał czynny udział w gaszeniu pożarów, a pozostałe dwa spełniały rolę pomocniczą ( zaopatrzenie w wodę i bezpośrednie podawanie wody poprzez sikawki do pożaru). W zarządzie straży w Sejnach następują dalsze zmiany. W 1895 roku prezesem straży zostaje Leon Kałwajć, a naczelnikiem w dalszym ciągu pozostaje Jakub Chełmiński. Straż otrzymuje okrągłą pieczęć z drabiną i napisem w otoku: „Sejneńskoje Pożarnoje Obszczestwo”. Strażacy kontynuują działalność w mieście. 1 maja 1914 roku straż wydzierżawia notarialnie „plac” do ćwiczeń. Straż pożarna w Sejnach w roku 1901 liczyła około 100 osób wraz z orkiestrą dętą, która była integralną częścią „oddziału bojowego”. Po 124 latach niewoli powstało niepodległe państwo polskie. W wyniku tego w roku 1919 liczba straży w Polsce osiągnęła liczbę 1020. Po I wojnie światowej działalnosć straży pożarnej w Sejnach wznowił J.Tarkowski. Rozpoczęto gromadzenie sprzętu. Do wznowienia pracy przyczynił się bardzo ks. Kowalewski. Po wyjeździe z Sejn prezesa działalność zaczęła zanikać. W 1925 roku zlikwidowano siedzibę powiatu w Sejnach. 3 sierpnia 1925 roku powołany został nowy zarząd. Naczelnikiem został Robert Pińczykowski, który prowadził szkolenie przy pomocy instruktora C. Sulżyńskiego. Straż liczyła wówczas 45 członków. Sejny w 1927 roku posiadały własną elektrownię. Liczba mieszkańców wynosiła 3437. Po II wojnie światowej reaktywowano w OSP działalność zarządu polskiego. Godzi się przy tym nadmienić, iż w okresie braku władzy miejskiej (a takich okresów miasto od 1914 roku do końca II wojny światowej miało wiele) straż pożarna pełniła dyżury i warty w celu zapewnienia porządku w mieście w zakresie ochrony mieszkańców i obrony przeciwpożarowej. W roku 1956 utworzony został powiat z siedzibą władz w Sejanch. Straż pożarna Sejny otrzymuje samochód gaśniczy Star 20GM. Zostaje utworzona Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, której przewodzi komendant st.ogn.Alfons Wołyniec. W czasie rozbiórki budynku murowanego zawalił się strop zasypując pracujących strażaków. W 1959 roku rozpoczęto budowę strażnicy. Budowa strażnicy w Sejnach zostaje ukończona w II kwartale 1962 roku. W 1975 roku po likwidacji powiatów powstała Komenda Powiatowa Straży Pożarnych z siedzibą w Sejnach. 1 lipca 1992 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach.

Dowódcą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP został st.asp. Witold Gryguć. Zastępcą Dowódcy JRG PSP został st.asp. Ryszard Gałdzewicz. W jednostce pełniło służbę 33 strażaków plus 4 funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Rejonowej PSP w Suwałkach. W dniu 1 maja 1998 roku Dowódcą JRG PSP został mł.kpt. Zdzisław Czakis. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma administracji publicznej w wyniku której powstała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Komendantem Powiatowym został kpt. Zdzisław Czakis. Zastępcą Komendanta został kpt. Ryszard Gałdzewicz. Dowódcą JRG PSP został st. asp. Jarosław Rapczyński. Wydział finansów prowadzi asp. Jan Leonowicz na stanowisku Głównego Księgowego. Wydział organizacyjno-kadrowy prowadzi sekc. Waldemar Staśkielunas na stanowisku młodszego technika. Wydział kwatermistrzowski prowadzi mł. asp. Robert Bałulis na stanowisku starszego inspektora, wydział kontrolno-rozpoznawczy prowadzi mł. kpt. Rafał Sławiński, a wydział operacyjno – szkoleniowy prowadzi mł. kpt. Mariusz Cichosz. W KP PSP zatrudnionych jest 37 strażaków.

30 czerwca 2005 roku na zaopatrzenie emerytalne odszedł asp. sztab. Jarosław Rapczyński.  15 maja 2006 roku Dowódcą JRG PSP został st. asp. Jerzy Szkarnulis. 1 marca 2007 roku Zastępcą Dowódcy JRG PSP został st. kpt. Mariusz Cichosz. W 2007 roku została zatrudniona na Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno- Kadrowych Edyta Romańczuk. 30 listopada 2009 roku na zaopatrzenie emerytalne odszedł mł. kpt. Jan Leonowicz. Na stanowisko Głównego Księgowego została zatrudniona Dorota Kozakiewicz.

27 kwietnia 2011 roku odbyły się uroczystości obchodów Jubileuszu 55-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sejnach, a także 20-lecie Państwowej Straży Pożarnej. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podczas obchodów Prezydent nadał sztandar Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.

25 lutego 2016 roku Komendant Powiatowy PSP w Sejnach bryg. Zdzisław Czakis odszedł na emeryturę po 37 latach służby, w tym przez 17 lat pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego. Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach od tego dnia pełnił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach bryg. Ryszard Gałdzewicz. 11 marca 2016 roku odbyło się pożegnanie Dowódcy JRG kpt. Jerzego Szkarnulisa. W uroczystościach wziął udział między innymi  Podlaski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Jarosław Wendt. Jako strażak kpt. Jerzy Szkarnulis służył w Sejnach od 1993 roku. Obowiązki Dowódcy JRG pełnił Zastępca Dowódcy JRG mł. bryg. Mariusz Cichosz.

7 maja 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach. Na uroczystość przybyli między innymi: sekretarz stanu w MSWiA Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt. Podczas uroczystości powołano mł. bryg. Artura Przeborowskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach. Akt powołania wręczył sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

1 czerwca 2016 roku na stanowisko Dowódcy JRG w Sejnach został mianowany mł. bryg. Mariusz Cichosz. 1 lipca 2016 roku na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG został powołany st. kpt. Robert Zdancewicz. 27 stycznia 2017 roku odszedł na emeryturę Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach bryg. Ryszard Gałdzewicz. Pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach  powierzono dla Dowódcy JRG w Sejnach bryg. Mariusza Cichosza. 5 lutego 2017 roku powołano bryg. Mariusza Cichosza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach. 1 lipca 2017 roku na stanowisko Dowódcy JRG w Sejnach został mianowany mł. bryg. Rafał Sławiński, a na Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno- Rozpoznawczych mianowany został mł. asp. Daniel Fiedorowicz. 31 lutego 2018r. odszedł na emeryturę Zastępca Dowódcy JRG PSP w Sejnach st. kpt. Robert Zdancewicz.

Zdjęcia (1)