W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

SALA EDUKACYJNA „OGNIK”

Logo sali "Ognik"Logo PSP

SALA EDUKACYJNA ,,OGNIK”

Otwarcie Sali edukacyjnej w naszej jednostce to zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego”.Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest  do najmłodszych: przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych. W  mieście Sejny znajdują się trzy przedszkola i dwie szkoły podstawowe, których nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne we współpracy z naszą Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci podczas wycieczek dużo dowiadują się na temat zagrożeń, mają bezpośredni kontakt z wyposażeniem(samochody strażackie i inny sprzęt ratowniczo gaśniczy ), którym są bardzo zainteresowane.

Komenda nasza w dniu 08.02.2018 r. uroczyście otworzyła Salę edukacyjną ,,Ognik”  , która przemówi do dzieci bezpośrednio i wpłynie na wytwarzanie odruchów bezwarunkowego przeciwdziałania zagrożeniom. Jesteśmy przekonani, że umożliwienie korzystania z sali edukacyjnej  uatrakcyjni wycieczki edukacyjne dzieci i przyczyni się do nabywania przez nie warunków bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach i miejscach .

Wyposażenie interaktywne ułatwi najmłodszym mieszkańcom miasta i powiatu przyswajanie wiedzy na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji ich występowania.

Na realizację projektu w siedzibie KP PSP w Sejnach zostało wygospodarowane i urządzone pomieszczenie zgodnie z wytycznymi (kąciki tematyczne wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń).

W ramach programu przeszkoleni strażacy  prowadzić będą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),  jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci będą mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

Jesteśmy przekonani, że szkolenia realizowane w ramach projektu przełożą się na zmniejszenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem) w naszych domach.

                           

                                                                  

REGULAMIN korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” w Sejnach, ul. Strażacka 2 podległej Komendzie Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Sejnach

 1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Sejnach.
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie pod nr. 87163830, osobiście lub poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia”(załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres kppspse@straz.bialystok.pl lub faxem. na nr 875163850.
 3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13,30.
 4. Osoby indywidualne przyjmowane są we wtorki , w godz. 9,00 – 13,30.
 5. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 6. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
 7. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 8. Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.
 9. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić
  w miejscu do tego wyznaczonym.
 12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.
 15. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach nie ponosi odpowiedzialności.