W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja zgodności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Podmiotem niniejszej deklaracji jest

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej PSP w Śremie

www.gov.pl/web/kppsp-srem

Data publikacji strony internetowej: 07.08.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.08.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia strony internetowej: 07.08 2020

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest

st.str.mgr Joanna Jaskuła

adres poczty elektronicznej joanna.jaskula@psp.wlkp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 477719303 lub +48 477719300

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Grunwaldzka 23, 63-100 Śrem

Do budynku prowadzi wejście od ul. Grunwaldzkiej pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych, wejście na teren komendy zabezpieczone furtką z elektromagnesem oraz domofonem

W budynku znajduje się domofon obsługiwany przez służbę dyżurną, przejęcie ineteresanta odbywa się przez osoby do których zgłaszana jest chęć wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Kancelarii Ogólnej i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Materiały

Raport dostępności KP PSP w Śremie
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 1.59MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.09.2020 13:43 Tomasz Kierzek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st.kpt. Tomasz Kierzek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 7.0 19.03.2021 13:16 Tomasz Kierzek
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 6.0 19.03.2021 13:14 Tomasz Kierzek
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 5.0 06.01.2021 13:30 Tomasz Kierzek
Deklaracja dostępności 4.0 30.09.2020 14:56 Tomasz Kierzek
Deklaracja dostępności 3.0 30.09.2020 14:48 Tomasz Kierzek
Deklaracja dostępności 2.0 29.09.2020 11:12 Tomasz Kierzek
Deklaracja dostępności 1.0 25.09.2020 13:43 Tomasz Kierzek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP