W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Na terenie miasta Wodzisław Śląski do 31 grudnia 1952 r. oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej przy Państwowych Zakładach Tytoniowych zlokalizowanych przy ul. Wałowej, istniała również Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku byłej hali targowej, częściowo zaadoptowanej podczas okupacji hitlerowskiej na pomieszczenia strażnicy. Obiekt znajdował się przy ulicy Targowej. Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu Śl. mogła się w tym czasie poszczycić długoletnią działalnością, ponieważ została założona w 1887 roku. 1 stycznia 1953r., na bazie tejże Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., powołane zostało Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej w liczbie 4 strażaków (2 kierowców, 2 telefonistów), którzy pełnili służbę w systemie 24 godzinny. Pogotowie podlegało Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Rybniku, ponieważ miasto Wodzisław Śl. istniało w ramach powiatu rybnickiego. Zadaniem Pogotowia była ochrona przed pożarami i innymi zdarzeniami losowymi południowo – zachodniej części tego rozległego powiatu. Pierwszym kierownikiem pogotowia, a jednocześnie kierowcą, był ogn. poż. Jerzy Sznajder, który został służbowo skierowany do wodzisławskiego Pogotowia Zawodowej Straży Pożarnej z Komendy Zawodowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Od 1 stycznia 1954 r. stan osobowy Pogotowia został zwiększony do 8 osób.

Na zdjęciu pierwsza załoga Pogotowia Zawodowej Straży Pożarnej wraz z samochodem pożarniczym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej.
Pierwsza załoga Pogotowia Zawodowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej.
(foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Z upływem czasu następowało sukcesywne adaptowanie pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Zawodowej Straży Pożarnej. W październiku 1954r. został utworzony powiat wodzisławski. Od tego czasu datuje się utworzenie Powiatowej Komendy Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śl., gdzie mieściły się pomieszczenia biurowe, zajmowane przez 3 pracowników. Siedziba Pogotowia Zawodowej Straży Pożarnej w dalszym ciągu mieściła się przy ulicy Targowej, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. został por. poż. Tadeusz Święcicki, który wcześniej pełnił funkcję z-cy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Rybniku. Natomiast obowiązki Zastępcy Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych, od 15 lutego 1955 r. pełnił st. ogn. poż. Jerzy Sznajder. Od dnia 1 kwietnia 1956 r. st. ogn. poż. Jerzy Sznajder został powołany na stanowisko Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl..

Na historyczny zdjęciu siedziba Straży Pożarnej przy ul. Targowej w Wodzisławiu Śl. Strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Rybniku oraz z Wodzisławia Śl.. Rozpoczęcia funkcjonowania Zawodowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
Rok 1954/55. Siedziba Straży Pożarnej przy ul. Targowej w Wodzisławiu Śl. Strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Rybniku oraz z Wodzisławia Śl.. Rozpoczęcia funkcjonowania Zawodowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Z racji, iż siedziba straży pożarnej mieściła się w starych, przedwojennych budynkach wymagających remontu, warunki lokalowe dla strażaków pełniących służbę stawały się coraz gorsze. Dlatego, już w drugiej połowie lat 60 XX w., komendant Jerzy Sznajder podjął działania związane z wybraniem lokalizacji oraz budową nowej strażnicy. W 1968 roku, ówczesny komendant opracował koncepcję nowej strażnicy, a w 1969 roku wskazano lokalizację dla nowej strażnicy przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl. W roku 1970 Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Katowicach, w planach gospodarczych i inwestycyjnych na lata 1970-75, ujęła budowę nowej strażnicy zawodowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

Na historycznym zdjęciu siedziba Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej.
Siedziba Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

W 1970 roku władze powiatu wodzisławskiego podjęły decyzję o konieczności wybudowania nowego dworca PKS, którego lokalizację ustalono w miejscu istniejącego wówczas budynku zawodowej straży pożarnej. W I kwartale 1970 roku zostały wyburzone dotychczasowe zabudowania straży pożarnej zlokalizowane przy ul. Targowej w Wodzisławiu Śl.. Siedziba zawodowej straży pożarnej została tymczasowo przeniesiona do budynku OSP Jedłownik.

Na historycznym zdjęciu załoga straży pożarnej przy tymczasowej siedzibie Zawodowej Straży Pożarnej.
Ochotnicza Straż Pożarna Jedłownik. Tymczasowa siedziba Zawodowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Z dniem 1 czerwca 1971r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śl. powołało kpt. poż. Leszka Falana na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śląskim. Na nowo powołanym Komendancie spoczął cały ciężar związany z budową nowej siedziby strażnicy w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Pszowskiej. Budowa strażnicy została rozpoczęta 15 listopada 1971 rok, a zakończona w II kwartale 1973 roku. Przekazanie do użytku nowej siedziby Zawodowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. nastąpiło w sierpniu 1973 roku. Oficjalnie otwarcie długo oczekiwanego obiektu miało miejsce w dniu 29 sierpnia 1973 roku i odbyło się z udziałem Wojewody Katowickiego generała Jerzego Ziętka oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Katowicach płk. poż. Stanisława Ponikiewskiego.

Na zdjęciu otwarcie nowej strażnicy zlokalizowanej przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim.
29 sierpnia 1973 roku otwarcie nowej strażnicy zlokalizowanej przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śl.. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Nowa strażnica posiadała 6 boksów garażowych, pomieszczenia koszarowe wraz z zapleczem socjalnym, pomieszczenia biurowe, świetlicę, budynek warsztatowo-magazynowy, magazyn paliw, boisko sportowe oraz sypialnie.

Na historycznym zdjęciu budynek Komendy bezpośrednio po otwarciu.
Widok na budynek Komendy przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śl. bezpośrednio po otwarciu. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Z dniem 1 czerwca 1975 roku, w związku z reformą administracyjną kraju, zostały zlikwidowane powiaty. W ich miejsce utworzono rejony. Jednostka Zawodowej Straży Pożarnej w Rydułtowach została odłączona od Komendy Straży Pożarnej w Rybniku i weszła w skład rejonu operacyjnego należącego do Komendy Rejonowej w Wodzisławiu Śl..

Na zdjęciu dwóch strażaków na tle podnośnika SH20
Druga połowa lat 70 XX., strażacy na tle podnośnika SH 20 przed Jednostką Zawodowej Straży Pożarnej w Rydułtowach (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Od tego momentu, Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. liczyła dwie Jednostki Gaśnicze, z siedzibą w macierzystej Komendzie w Wodzisławiu Śl. oraz w Rydułtowach. W latach 70/80 XX wieku następował sukcesywny rozwój bazy sprzętowej oraz zaplecza technicznego.

Na historycznym zdjęciu widok Komendy oraz samochodów w aurze zimowej.
Przełom lat 70/80 XX w. Widok na strażnicę od ul. Pszowskiej wraz z ówczesnym taborem samochodowym. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

W roku 1986, z powodu choroby komendanta Leszka Falany, obowiązki Komendanta Rejonowego do 15.10.1988 roku pełnił st. chor. Jan Siodmok. W dniu 15 października 1988 Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Katowicach płk. poż. Tadeusz Baniak mianował na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. mjr. poż. Kazimierza Musialika.

Na historycznym zdjęciu zbiórka strażaków z okazji obchodów Dnia Strażaka. W tle samochody oraz budynek KP PSP
Maj 1988 roku. Plac apelowy przed Komendą Rejonową Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. od strony ul. Pszowskiej. Obchody Dnia Strażaka. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

W roku 1995 została podjęta decyzja o przekazaniu Komendzie Rejonowej PSP w Wodzisławiu Śl. obiektów zlokalizowanych w Syryni wybudowanych z przeznaczeniem na Stację Pogotowia Ekologicznego do zwalczania zagrożeń ekologicznych na rzece Odra i Olza. Obiekty te należały do Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Tychach. Przekazanie nastąpiło protokolarnie po przeprowadzonej inwentaryzacji w sierpniu 1995 roku. Nowo utworzona Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Syryni rozpoczęła swoje funkcjonowanie we wrześniu 1995 roku. W początkowej fazie działała jako posterunek. Na stanie Jednostki znajdował się jeden samochód gaśniczy z dwuosobową obsadą (kierowca plus dowódca). W kolejnych latach JRG Syrynia została doposażona w dodatkowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy. W roku 1997 Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Syryni, ze względu na swoje usytuowanie, stała się centrum dowodzenia i koordynacji działań przeciwpowodziowych podczas tzw. powodzi tysiąclecia obejmujących teren operacyjny Komendy Rejonowej PSP w Wodzisławiu Śl..

Na historycznym zdjęciu zbiórka strażaków oraz księdza podczas pierwszych odwiedzin kolędowych oraz poświęcenia nowego samochodu. W tle samochody pożarnicze oraz budynek Komendy.
Styczeń 1998 roku pierwsze odwiedziny kolędowe w siedzibie Komendy Rejonowej PSP w Wodzisławiu Śl., połączone z poświęceniem nowego samochodu gaśniczego typu Jelcz GCBA 4/32. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

Z dniem 01 stycznia 1999 roku, po kolejnej reformie administracyjnej kraju, powstały 373 powiaty, w tym powiat wodzisławski obejmujący swym terenem 286,9 km² i liczący około 158 tys. mieszkańców. Komendy Rejonowe zostały przekształcone w Komendy Powiatowe i Miejskie. W tym czasie w skład Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. wchodziły trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (Wodzisław Śl., Rydułtowy i Syrynia).

W roku 2002 kierownictwo komendy wojewódzkiej PSP w Katowicach zleciło wydziałowi operacyjnemu wodzisławskiej komendy przeprowadzenie analizy pod kątem operacyjnym, zasadności funkcjonowania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Syryni. W oparciu o powyższą analizę, w dniu 01 kwietnia 2003 roku została podjęta decyzja o likwidacji JRG Syrynia. Obsada zmian służbowych wraz ze sprzętem została rozdysponowana pomiędzy JRG Wodzisław Śl. i JRG Rydułtowy. Dotychczasowy obszar chroniony (rejon operacyjny) przez JRG Syrynia został podzielony pomiędzy JRG Wodzisław Śl., JRG Rydułtowy oraz JRG Racibórz. Zabudowania wraz z terenem zostały prawie w całości przekazane starostwu wodzisławskiemu. Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śl. pozostawiła do swojej dyspozycji część zaplecza magazynowego na sprzęt przeciwpowodziowy.

W dniu 31 sierpnia, po ponad 20 latach służby w Wodzisławiu Śl., w stan spoczynku przeszedł st. bryg. Kazimierz Musialik, natomiast z dniem 01 września 2009 roku, Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach st. bryg. Marek Rączka powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl. dotychczasowego zastępcę mł. kpt. Marka Misiurę, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Na zdjęciu 5 samochodów pożarniczych na tle budynku Komendy Powiatowej PSP
Rok 2011r. Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śl., widok od ul. Pszowskiej wraz z ówczesnym taborem samochodowym. (foto. archiwum KP PSP W-aw Śl.).

 

W roku 2015, pomiędzy czerwcem a listopadem, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rydułtowach przeszła gruntowny remont, polegający na wykonaniu termomodernizacji całego obiektu łącznie z wymianą źródła ciepła, ponadto obiekt został podłączony do miejskiej instalacji grzewczej.

 

Na zdjęciu budynek JRG Rydułtowy
Listopad 2015 rok widok od ul. Traugutta na wyremontowany budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z siedziba OSP w Rydułtowach. (foto. KP PSP W-aw Śl.).

 

W roku 2019 rozpoczęły się prace remontowe na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. mające na celu wykonanie termomodernizacji obiektu Komendy wraz z zapleczem warsztatowo-garażowym, wymianę całej stolarki okiennej wraz z bramami, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę źródła ciepła, likwidację starej kotłowni na paliwo stałe i wykonanie nowej kotłowni gazowej. Tym samym, obiekt komendy wraz z zapleczem, stał się w pełni ekologiczny. Inwestycja została przeprowadzona w ramach projektu, którego celem była głęboka termomodernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową PSP w Wodzisławiu Śl. prowadząca do poprawy efektywności energetycznej. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 459 886,00 PLN.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 09:06 asp. Dawid Klich
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Dawid Klich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia 2.0 09.12.2020 11:41 asp. Dawid Klich
Historia 1.0 08.12.2020 09:06 asp. Dawid Klich

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}