W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

przyjmuje: w poniedziałki w godz. 1300 - 1500

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

przyjmuje: w czwartki w godz. 1300 - 1500

 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 68
44-300 Wodzisław Śląski

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl

Tryb rozpatrywania

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 09:21 asp. Dawid Klich
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Dawid Klich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 09:21 asp. Dawid Klich

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}