W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna dla petenta

Milczące załatwienie sprawy

W przypadku milczącego załatwienia sprawy w oparciu o art. 122 a –h ustawy Kodeks postepowania administracyjnego dane osobowe stron w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji,  dane kontaktowe, przetwarzane są w celu załatwienia sprawy oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej - na podstawie  art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Administratorem danych osobowych jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, adres: Mickiewicza 6 tel +48 47 711 8460 e-mail kppspwm.sekretariat@straz.bialystok.pl W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.bialystok.pl.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe i niezbędne do właściwego załatwienia sprawy. Nie będą one jednak podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane w wyżej wymienionych celach przez okres do dwóch lat następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego gdzie okres ich dalszego przechowywania zależy od szczegółowego charakteru sprawy i określony jest przez Instrukcje kancelaryjną właściwą dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada  prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz w sytuacji gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2020 10:35 mł. kpt. Radosław Maciuszko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna dla petenta 1.0 11.12.2020 10:35 mł. kpt. Radosław Maciuszko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}