W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności https://pspzabkowicesl.bip.gov.pl/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Sl. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pspzabkowicesl.bip.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z mł. ogn .inż. Bartłomiej Prorok. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śl. , lub pod adresem kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl.
 • E-mail: kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 748157375

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śl.
 • Adres: ul. Waryńskiego 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie
 • E-mail: kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 748157375

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowana jest przy ul. Waryńskiego 15, 57-200 Ząbkowice Śl. Na terenie Komendy przed budynkiem zlokalizowany jest parking. Wejście główne do budynku administracyjnego Komendy usytuowane jest od strony ulicy Waryńskiego. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku przed wejściem głównym zlokalizowany jest domofon (bez alfabetu Braille’a) oraz pomieszczenie przeznaczone do obsługi interesantów. Dostępne są też toalety dla interesantów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Komendzie wyznaczono specjalne pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na parterze budynku, do którego dostęp z zewnątrz i wewnątrz budynku nie jest ograniczony barierami architektonicznymi. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2021 13:23 Bartłomiej Prorok
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Bartłomiej Prorok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 05.01.2021 13:23 Bartłomiej Prorok

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}