W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu, ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec. Komenda Powiatowa PSP w Żywcu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.
 2. Wysłać pismo na adres: Komenda Powiatowa PSP w Żywcu, ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec
 3. Zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 33 863 04 00
 4. Wysłać e-mail na adres: straz@zywiec.kppsp.gov.pl
 5. Wysłać pismo faksem na nr +48 33 863 04 31
 6. Napisać pismo elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kppspzywiec

 

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 1-6 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych

 • Budynek Komendy Powiatowej PSP zlokalizowany w Żywcu przy ulicy Objazdowej 2 nie posiada wejścia umożliwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, w związku z powyższym została wyznaczona osoba, która umożliwi osobie niepełnosprawnej dostanie się do wskazanych pomieszczeń.

 • Bezpośrednio przy wskazanym wejściu zaprojektowany jest pokój rozmów dla interesantów, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami.

 • Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego wejścia budynku.

 • Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu i osoby starsze przyjmowane  w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu przy ul. Objazdowej 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędzie osoby niewidzące lub słabowidzące mogą złożyć dokumenty, za pośrednictwem osób trzecich, w kancelarii Komendy Powiatowej PSP w  Żywcu przy ul. Objazdowej 2, na parterze przy wejściu głównym lub przesłać dokumenty na adres e-mail espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kppspzywiec

 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel.   +48 33 863 04 00 lub osobiście w kancelarii Komendy Powiatowej PSP w  Żywcu przy ul. Objazdowej 2, na parterze przy wejściu głównym.
 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendy Powiatowej PSP w  Żywcu przy ul. Objazdowej 2, 34-300 Żywiec, bezpośrednio przy wskazanym wejściu. Komenda Powiatowa PSP w Żywcu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

KP PSP w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Ułatwienia dostępu – Pomoc
Zmiana rozmiaru strony:

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, proszę o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}