W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.
 • E-mail: jarockam@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: + 48 056 65 90 152

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu
 • Adres: ul. Prosta 32, 87-100 Toruń
 • E-mail: sekretariat@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: +48 056 65 80 124

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy wojewódzkiej PSP w Toruniu stanowi obiekt dwupiętrowy, z dobudowanym jednopiętrowym ciągiem pomieszczeń, w budynku usytuowanym wzdłuż placu.

Wejście na teren komendy jest od strony ulicy Prostej, gdzie znajduje się furtka z domofonem. Wejście główne do budynku mieści się od strony placu. Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od klatki schodowej drzwiami przesuwnymi, a te ze względów wynikających z ochrony obiektu, pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz.

Na parterze znajdują się wyłącznie stanowiska pracy służby dyżurnej, do której wstęp osób postronnych jest zabroniony.

Klatka schodowa prowadzi na piętra, gdzie na pierwszym znajdują się gabinety kadry kierowniczej komendy, na drugim, pokoje pracowników wydziałów. Ciąg gabinetów w budynku, stanowiącym część dobudowaną, mieści się na wysokości piętra i prowadzi do nich długi, wysoki, niezbyt szeroki korytarz. Obie części obiektu – główna i dobudowana, połączone są łącznikiem o różnych poziomach podłogi.

Obiekt nie posiada windy, i nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Po przeciwległej części kompleksu budynków komendy, od strony placu, znajduje się drugie wejście. Jest opatrzone drzwiami dwuskrzydłowymi, prowadzą do wiatrołapu, który oddzielony jest od reszty budynku automatycznymi drzwiami przesuwnymi. Wejście nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 15:17 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Jarocka-Krzemkowska/Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 22.02.2022 09:22 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Deklaracja dostępności 2.0 22.02.2022 09:20 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Deklaracja dostępności 1.0 04.12.2020 15:17 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}