W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzule informacyjne (RODO)

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32,
korespondencji e – mail: sekretariat@kujawy.psp.gov.pl
telefonicznie / fax: 751 20 10, fax. 56 657 57 33.

Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
mł. kpt. Dariusz Bukowski
Kontakt:  tel. 47 751 21 40, tel./ fax: 56 657 57 33,
87-100 Toruń, ul. Prosta 32,
e – mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl   


W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy, przygotowane zostały klauzule:

Materiały

Ogólna Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Ogólna​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_przez​_Kujawsko​_​_Pomorskiego​_Komendanta​_Wojewódzkiego​_PSP.docx 0.02MB
Informacja dot. monitoringu wizyjnego obiektów Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz pojazdów wyposażonych w rejestratory
Informacja​_dot​_monitoringu​_wizyjnego​_obiektów​_Komendy​_Wojewódzkiej​_PSP​_w​_Toruniu​_oraz​_pojazdów​_wyposażonych​_w​_rejestratory.docx 0.01MB
Informacja dot. popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej KW PSP w Toruniu
Informacja​_dot​_popularyzacji​_zagadnień​_ochrony​_ppoż​_na​_stronie​_internetowej​_KW​_PSP​_w​_Toruniu.docx 0.01MB
Informacja dot. potrącenia i przesyłania składek członków związków zawodowych
Informacja​_dot​_potrącenia​_i​_przesyłania​_składek​_członków​_związków​_zawodowych.docx 0.01MB
Informacja dot. przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podległych Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu
Informacja​_dot​_przeprowadzenia​_inspekcji​_gotowości​_operacyjnej​_podmiotów​_krajowego​_systemu​_ratowniczo-gaśniczego​_podległych​_Komendzie​_Wojewódzkiej​_PSP​_w​_Toruniu.docx 0.01MB
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Informacja​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań​_ratowniczych​_przez​_jednostki​_ochrony​_przeciwpożarowej.docx 0.02MB
Informacja dot. rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu
Informacja​_dot​_rozpatrzenia​_wniosku​_o​_przyznanie​_świadczenia​_socjalnego​_z​_Funduszu​_Socjalnego​_Emerytów​_i​_Rencistów​_przy​_Komendzie​_Wojewódzkiej​_PSP​_w​_Toruniu.docx 0.01MB
Informacja dot. rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu
Informacja​_dot​_rozpatrzenia​_wniosku​_o​_przyznanie​_świadczenia​_socjalnego​_z​_Zakładowego​_Funduszu​_Świadczeń​_Socjalnych​_przy​_Komendzie​_Wojewódzkiej​_PSP​_w​_Toruniu.docx 0.01MB
Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dot. postępowań administracyjnych
Informacja​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dot​_postępowań​_administracyjnych.docx 0.01MB
Informacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku milczącego załatwienia sprawy.
Informacja​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_w​_przypadku​_milczącego​_załatwienia​_sprawy.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.11.2020 11:53 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Jarocka-Krzemkowska/DB
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzule informacyjne (RODO) 8.0 15.03.2022 11:38 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne (RODO) 7.0 15.03.2022 11:14 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne (RODO) 6.0 09.11.2021 14:56 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne - RODO 5.0 09.11.2021 14:55 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne - RODO 4.0 15.06.2021 12:37 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne - RODO 3.0 07.12.2020 08:37 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne - RODO 2.0 04.12.2020 09:20 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Klauzule informacyjne - RODO 1.0 30.11.2020 11:53 Małgorzata Jarocka-Krzemkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}