W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronat Komendanta Wojewódzkiego PSP

Na zdjęciu poczet flagowy strażaków PSP dokonuje wciągnięcia flagi na maszt przy obiekcie strażnicy - KW SPP w Toruniu.

Zasady udzielania patronatu honorowego
oraz przyjmowania udziału w komitecie honorowym
przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 

Patronat nad przedsięwzięciem, udzielony przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub udział Komendanta w komitecie honorowym są wyróżnieniem i mają charakter uznaniowy oraz podkreślają rangę przedsięwzięć, które odbywać się będą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na objęcie patronatem lub na uczestnictwo w komitecie honorowym takich przedsięwzięć, które:

 • tematycznie związane są z zakresem działań Państwowej Straży Pożarnej;
 • promują Państwową Straż Pożarną;
 • popularyzują bezpieczeństwo;
 • rozwijają inicjatywy społeczne, kulturalne i naukowe korzystne dla rozwoju Państwowej Straży Pożarnej, w tym także bezpieczeństwa i ochrony ludności;
 • popularyzują zarówno historię, jak i współczesne osiągnięcia straży pożarnych;
 • promują rządowe i samorządowe programy z zakresu prewencji społecznej;
 • nie mają charakteru komercyjnego.

 

Organizator przedsięwzięcia, zainteresowany objęciem patronatem lub zaproszeniem do udziału w komitecie honorowym Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej , winien wystąpić z pisemnym wnioskiem nie później niż na 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.  Kwestionariusz złożony po terminie może pozostać nierozpatrzony.

Wniosek można dostarczyć:

 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@kujawy.psp.gov.pl;
 • wysyłając listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32, 87-100 Toruń;
 • składając osobiście w Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lub w sekretariacie.

Uwaga:

 • Objęcie patronatu lub zgoda na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia,  ani nie gwarantuje osobistego udziału Komendanta w wydarzeniu.
 • Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zobowiązany jest do zagwarantowania właściwej oprawy wydarzenia, stosownej do rangi przedsięwzięcia.
 • Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia logotypu Państwowej Straży Pożarnej w widocznym miejscu podczas wydarzenia. Logo powinno być również umieszczone na materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z wydarzeniem.
 • Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia wydarzenia przesłać krótką informację na temat jego przebiegu na adres: rzecznik@kujawy.psp.gov.pl
 • W przypadku imprez odbywających się cyklicznie patronat honorowy przyznawany jest każdorazowo na daną edycję wydarzenia lub na 1 rok.
 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może odmówić objęcia patronatem lub udziału w komitecie honorowym , bez podania przyczyny.

Materiały

Wniosek o przyznanie patronatu komendanta wojewódzkiego PSP - wersja pdf
Wniosek​_o​_przyznanie​_patronatu​_honorowego.pdf 0.38MB
Wniosek o przyznanie patronatu komendanta wojewódzkiego PSP - wersja do edycji
Wniosek​_o​_przyznanie​_patronatu​_honorowego.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}