W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oświadczenie dotyczące postępowania przetargowego na dostawę 20 samochodów z drabiną mechaniczną

29.12.2020

Na zdjęciu logo Państwowej Straży Pożarnej, a pod nim napis "Oświadczenie"

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działając w imieniu własnym oraz na swoją rzecz, a także w imieniu i na rzecz komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w:  Lublinie, Krakowie, Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Gorzowie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Katowicach, Olsztynie i Szczecinie, 14.10.2019 r. ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę 20 samochodów z drabiną mechaniczną (SD30 i SD 37 oraz SD40).

Postępowanie przetargowe poprzedzone zostało dialogiem technicznym, do którego przystąpiło dwóch oferentów: FIRE-MAX Sp. z o.o. oraz Rosenbauer Polska Sp. z o.o..

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły dwa podmioty FIRE-MAX Sp. z o.o.  oraz Konsorcjum firm Rosenbauer Polska Sp. z o.o. i Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG (nazywane dalej Konsorcjum). Oferta Konsorcjum opiewała na 48 609 600, zł i była tańsza o 10 226 589,00 zł od oferty FIRE-MAX Sp. z o.o., która wynosiła 58 836 189,00 zł.

FIRE-MAX Sp. z o.o. dwukrotnie odwoływał się do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej). Odwołania wniesiono 10.12.2019 r. oraz 13.02.2020 r. Następnie po rozstrzygnięciach wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, utrzymujących w mocy decyzje Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał 6 marca 2020 r. umowę z Konsorcjum na dostawę 20 samochodów z drabiną mechaniczną (SD30 i SD 37 oraz SD40), w terminie do 30 października 2020 r.

Zamawiający, tj. Kujawsko–Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działając w imieniu własnym oraz 13 komend wojewódzkich PSP, zawarł z Wykonawcą – Konsorcjum firm Rosenbauer Polska Sp. z o.o. oraz Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG aneksy z terminem realizacji przedmiotowej dostawy do: 4.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r. Aneksy zawarto w oparciu o przepisy art. 15r ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. DZ. U. z 2020 r., poz. 1842).

Wobec tego informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej są nierzetelne, a środki finansowe przeznaczone na ten cel są niezagrożone.