W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże:

  • na pogranicze libańsko-syryjskie,
  • na pogranicze libańsko-izraelskie, na południe od rzeki Litani (wszyscy cudzoziemcy muszą otrzymać specjalne zezwolenie na przemieszczanie się w tych rejonach),
  • do obozów dla uchodźców, takich jak: Nahr Al Bared i Beddawi koło Trypolisu, Ain Al-Hilweh i Mieh Mieh w pobliżu miasta Sydon.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do:

  • doliny Bekaa (w tym miasta Baalbek),
  • południowych przedmieść Bejrutu (dzielnica Dahieh, poza główną drogą prowadzącą na lotnisko międzynarodowe).

Na pozostałym obszarze Libanu, w tym w Bejrucie, należy zachować szczególną ostrożność. 

Od października 2019 r. w Libanie utrzymuje się bardzo napięta sytuacja społeczno-polityczna. Zalecamy bezwzględne unikanie zgromadzeń publicznych, marszów i demonstracji. Apelujemy także, aby omijać okolice baz i obiektów wojskowych.

Obserwuj uważnie sytuację polityczną w Libanie, jeśli tam przebywasz lub planujesz podróż.

4 sierpnia 2020 r. doszło do eksplozji w porcie w Bejrucie. Zachowaj ostrożność przy poruszaniu się w okolicach miejsca wybuchu, w szczególności w pobliżu uszkodzonych budynków.

Większość wizyt w Libanie przebiega bez problemów, a w ostatnich latach nie odnotowano incydentów wymierzonych w cudzoziemców (turystów). Liban jest jednak państwem zagrożonym terroryzmem. Wzmożoną ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach, które mogą być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego i miejsca publicznych zgromadzeń).

Zalecamy, szczególnie młodym kobietom, aby nie podróżowały pojedynczo, nie korzystały z propozycji składanych przez nieznane im osoby: podwiezienia, oprowadzenia po mieście, zaproszenia na posiłek.

W całym Libanie, z wyjątkiem miejsc o charakterze typowo turystycznym, należy powstrzymywać się od robienia zdjęć, jeśli w kadrze zdjęcia widoczne są budynki publiczne, żołnierze, policjanci itp. Ta zasada obowiązuje nawet jeśli nie ma znaku zakazującego fotografowania. Należy liczyć się z tym, że policja lub wojsko kategorycznie zażąda pokazania zdjęć i ewentualnie ich wykasowania. W skrajnych przypadkach może się to nawet zakończyć aresztowaniem.

W Libanie zdarzają się trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wtedy zachować, znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Nazwa państwa: Republika Libanu

1) Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę? 

•    Paszport: TAK
•    Paszport tymczasowy: TAK
•    Dowód osobisty: NIE 

2) Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży? 

Proszę podać wymaganą minimalną ważność dla wskazanych w punkcie pierwszym uznawanych dokumentów podróży. 
Przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela.

3) Czy trzeba wyrobić wizę? 

Proszę opisać w punktach wymagania dot. wiz dla obywateli RP. Proszę uwzględnić różnice w przepisach wizowych w zależności od dokumentu podróży (uwzględniając paszporty tymczasowe) 
Obywatele Polski mogą w celach turystycznych otrzymać wizę do Libanu na przejściach granicznych (w tym na lotnisku). Jest to wiza jednokrotnego wjazdu na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy. Paszport musi być ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela. Konieczna jest potwierdzona rezerwacja w hotelu lub zaproszenie z Libanu z dokładnym adresem osoby zapraszającej wraz z kopią jej libańskiego dokumentu tożsamości.
W przypadku aplikowania w Ambasadzie Libanu w Warszawie należy wypełnić następujące formalności:

a)    Wiza turystyczna:

W Ambasadzie Republiki Libanu w Warszawie należy złożyć następujące dokumenty:
•    Paszport ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela;
•    Wypełniony wniosek wizowy w języku angielskim (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami). Szczegóły wyjazdu powinny być wyraźnie wymienione. Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu wniosku.
•    Dla nieletnich: wniosek o wizę musi być podpisany i złożony przez obojga rodziców wraz z oryginalnym aktem urodzenia dziecka do wglądu. W innym przypadku, wymagane jest notarialnie potwierdzone pozwolenie rodziców na wyjazd dziecka.
•    Jedno zdjęcie kolorowe do wniosku.
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce.
•    Zaproszenie z Libanu zawierające szczegóły pobytu w Libanie (daty przylotu i wylotu, cel wyjazdu osoby zaproszonej, dokładny adres i numer telefonu osoby zapraszającej wraz z kopią jej libańskiego dokumentu tożsamości) lub potwierdzona rezerwacja w hotelu w Libanie.
•    Bilet powrotny (jeśli to możliwe).

b)    Wiza biznesowa:

W Ambasadzie Republiki Libanu w Warszawie należy złożyć następujące dokumenty:

•    Paszport ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela;
•    Wypełniony wniosek wizowy w języku angielskim (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami). Szczegóły wyjazdu powinny być wyraźnie wymienione. Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu wniosku.
•    Jedno zdjęcie kolorowe do wniosku.
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu.
•    Zaświadczenie o rejestracji spółki w rejestrze działalności gospodarczej (KRS lub REGON).
•    Zaproszenie od partnera z Libanu z oryginalną pieczątką firmową i podpisem osoby uprawnionej zawierające szczegóły pobytu w Libanie (miejsce zakwaterowania, daty przylotu i wylotu, cel wyjazdu osoby zaproszonej) lub potwierdzona rezerwacja w hotelu w Libanie.
•    List intencyjny skierowany do Ambasady Libanu w Warszawie z firmy delegującej swojego pracownika do Libanu, z prośbą o wydanie mu wizy (zawierający szczegóły wyjazdu, dane delegowanych osób, nazwę partnera w Libanie oraz informację o pokrywającym koszty podróży).
•    Bilet powrotny (jeśli to możliwe).

c)    Wiza w innym celu (studia, odwiedziny, staż itp.):

W Ambasadzie Republiki Libanu w Warszawie należy złożyć następujące dokumenty:

•    Paszport ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela.
•    Wypełniony wniosek wizowy w języku angielskim (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami). Szczegóły wyjazdu powinny być wyraźnie wymienione. Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu wniosku.
•    Dla nieletnich: wniosek o wizę musi być podpisany i złożony przez obojga rodziców wraz z oryginalnym aktem urodzenia dziecka do wglądu. W innym przypadku, wymagane jest notarialnie potwierdzone pozwolenie rodziców na wyjazd dziecka.
•    Jedno zdjęcie kolorowe do wniosku.
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu lub o nauce.
•    Zaproszenie z Libanu z dokładnym adresem osoby zapraszającej (wraz z kopią jej libańskiego dokumentu tożsamości), instytucji zapraszającej lub potwierdzona rezerwacja w hotelu bądź też akademiku.
•    Jeśli celem podróży jest nauka w Libanie: dokument ze szkoły lub uczelni potwierdzające przyjęcie na studia.
•    List intencyjny skierowany do naszej Ambasady Libanu w Warszawie z prośbą o wydanie wizy, zawierający szczegóły pobytu (miejsce zakwaterowania, daty przylotu i wylotu, cel wyjazdu oraz informację o pokrywającym koszty podróży).
•    Bilet powrotny (jeśli to możliwe).


4) Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu? 

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony. 

Od 27 września 2022 roku nie musisz okazywać paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu Covid-19 przy wjeździe do Libanu, ani negatywnego wyniku testu na Covid-19, ani certyfikatu ozdrowieńca.

5) Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

W przypadku dziecka podróżującego w towarzystwie osoby, która nie jest jego rodzicem, władze libańskie przy wjeździe nie wymagają jakiejkolwiek zgody rodziców czy prawnych opiekunów dziecka.
Jednakże znane są przypadki, w których władze libańskie żądały okazania zgody ojca na wyjazd dziecka z Libanu, również w przypadku obcokrajowców.

6) Zasady pobytu 

Proszę opisać w punktach przepisy dot. pobytu, uwzględniając dozwoloną długość, ew. konieczność meldunku itp. 
Do Libanu nie wjadą osoby, które mają w paszporcie jakiekolwiek wizy, pieczątki czy inne znaki świadczące o pobycie w Izraelu lub związkach z tym państwem. Dotyczy to również sprzętu (np. klawiatura telefonu komórkowego ze znakami alfabetu hebrajskiego), ubioru (np. znaki alfabetu hebrajskiego na metkach, w nazwach itd.). Ambasada Polski w Bejrucie właściwie nie ma możliwości skutecznej interwencji, jeśli służby odmówią wjazdu do Libanu ze względu na tę przyczynę.
Polacy przybywający do Libanu samolotem otrzymują na lotnisku jedno- lub dwumiesięczną bezpłatną wizę pobytową bez względu na cel podróży. Ma ona postać pieczątki wjazdu. Wizę możesz przedłużyć do 3 miesięcy, jeśli na 2-3 dni przed upływem terminu jej ważności zgłosisz się do Dyrekcji Generalnej Urzędu Bezpieczeństwa (GDGS), strona internetowa: https://www.general-security.gov.lb/en. 
Wizę można otrzymać też na przejściu drogowym lub morskim.
Wizę pracowniczą można uzyskać tylko w ambasadzie Libanu w Warszawie. Wcześniej trzeba jednak dostać zgodę libańskiego Ministerstwa Pracy. O tę zgodę występuje miejscowy pracodawca.
Trudności w uzyskaniu wizy mogą mieć kobiety, które wcześniej pracowały w Libanie jako artystki, barmanki, masażystki itp. Muszą uzyskać zgodę GDGS na wjazd. Władze miejscowe mogą również odmówić prawa wjazdu podróżującym samotnie kobietom w wieku do 26 lat, jeśli nie udokumentują szczegółowo celu przyjazdu, miejsca pobytu i nie okażą biletu powrotnego.
Przy wjeździe wymagany jest sześciomiesięczny okres ważności paszportu.

Ubezpieczenie

Pamiętaj o ubezpieczeniu w podróży. Powinno być wykupione w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym, dopasowane do potrzeb i planów wyjazdowych, a także zawierać polisę na pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju.

Polacy podróżujący do Libanu samochodem muszą kupić dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne, ważne na terenie tego kraju. Samochodem na rejestracji zagranicznej można jeździć do 6 miesięcy. Później należy wystąpić o zarejestrowanie pojazdu i wydanie libańskich tablic rejestracyjnych.

W Libanie nie można zarejestrować samochodu przywiezionego z zagranicy starszego niż 8 lat.

Zdrowie

Nie ma obowiązku szczepień, ale przed wyjazdem najlepiej skontaktować się z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną i sprawdzić, jakie szczepienia są zalecane.
Woda z wodociągów miejskich nie nadaje się do picia. Pij wodę butelkowaną lub przegotowaną. 

Od 17 października 2022r. libańskie Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach zakażenia bakteriami cholery, w tym również przypadkach śmiertelnych z czego większość zakażeń ma miejsce w północno- wschodniej części kraju (prowincje Akkar, Minieh Dannieh, Baalbeck).

Dostęp do opieki medycznej nie jest utrudniony jednak wiąże się ze stosunkowo wysokimi opłatami. Większość przychodni, klinik, szpitali jest prywatna. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 50 USD (bez badań uzupełniających). Doba w szpitalu kosztuje od 150 USD. Podstawowe lekarstwa można zakupić bez recepty. Ze względu na kryzys ekonomiczny i problemy z dostawami, niektóre leki są bardzo trudno dostępne w miejscowych aptekach. Jeśli musisz regularnie przyjmować lekarstwa, zabierz je ze sobą z Polski.

Polskie ubezpieczenia medyczne, wystawione przez znane towarzystwa ubezpieczeniowe, są na ogół honorowane w Libanie. Zawsze należy upewnić się u ubezpieczyciela.

Informacje dla kierowców

Liban uznaje międzynarodowe prawo jazdy, polskiego prawa jazdy możesz używać przez 6 miesięcy od daty wjazdu. Istnieje obowiązek ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej.

Uwaga! Na drogach i w miastach są liczne punkty kontrolne. Należy tam zwolnić do minimum, najlepiej otworzyć szybę, a po zmroku zapalić światło w kabinie, aby umożliwić żołnierzowi skontrolowanie liczby osób w samochodzie. Należy odczekać, aż pojawi się, często bardzo dyskretny, gest (skinienie głową, ruch ręką), że można jechać dalej. Jeśli żołnierz nakaże zjechać na bok, należy się bezwzględnie podporządkować, wykonywać polecenia i poddać kontroli. Przy wjeździe do niektórych obiektów rutynowo sprawdzany jest bagażnik.

Samochody z silnikami wysokoprężnymi (Diesla) nie są wpuszczane do Libanu.

Cło

Libańskie prawo celne jest liberalne. Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno wwozić ani wywozić broni palnej bez specjalnych zezwoleń. Opuszczając Liban samolotem, nie możesz mieć w bagażu szklanych pojemników z oliwą z oliwek. Dozwolone są jedynie takie, które specjalnie opakowano w dodatkowe pudełka. Inne przepisy celne nie odbiegają od standardowych.

Obcokrajowiec przy wyjeździe z Libanu ma możliwość uzyskania zwrotu 10% podatku VAT za towary kupione w Libanie o wartości powyżej 200 USD. Na granicy urzędy celne pobierają kwotę gwarancyjną w wysokości 3.500 USD od samochodu osobowego i 750 USD od motocykla. Kwotę tę w całości zwraca właścicielowi ten sam urząd celny przy wyjeździe, pod warunkiem bezwypadkowej jazdy na terenie Libanu. Osoby mające międzynarodową książeczkę samochodową są zwolnione od tej opłaty.

Przepisy prawne

Posiadanie narkotyków i handel nimi są surowo karane.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci grożą karą pozbawienia wolności.

Mimo braku oficjalnego zakazu, uprawianie sportów takich jak paralotniarstwo, paragliding, ski-gliding oraz użytkowanie dronów nie jest mile widziane przez służby bezpieczeństwa

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}