W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

05.03.2021

Plan postepowań o udzielenie zamówien publicznych Ambasady RP w Bejrucie na 2021 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
Wersja nr       1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2021 nr 2021/BZP 00013955/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Ambasada RP w Bejrucie Krajowy numer identyfikacyjny: 603_298439
Adres: Ave. President Suleiman Frangieh 52
Miejscowość: Baabda, Beirut Kod pocztowy: P.O. Box 40-215 Kraj: Liban
Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/liban/ambasada
Adres poczty elektronicznej: bejrut.amb.sekretariat@msz.gov.pl Numer telefonu kontaktowego: +9615 924881
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Usługa przeglądów serwisowych i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego (SZT) zainstalowanych w budynku Ambasady RP w Bejrucie. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 3 ustawy 212 500,00 PLN I kwartał 2021 roku    

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7

 

Materiały

Plan postepowań o udzielenie zamówien publicznych Ambasady RP w Bejrucie na 2021 r.
2021​_BZP​_00013955​_01​_P.pdf 0.03MB