W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia terroryzmem ani przestępczością. Policja zaleca jednak zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i autobusowych. Turyści powinni wystrzegać się sytuacji, które stwarzają okazję dla złodziei kieszonkowych. Należy unikać zawierania przypadkowych znajomości i samotnych spacerów w rejonach odludnych, szczególnie po zmroku.

Za używanie środków odurzających lub picie napoju alkoholowego w miejscach publicznych (np. w parku bądź na ulicy), grozi Ci kara w wysokości od 15 do 350 EUR.

Informacja miejscowa: tel. 1188 (m.in. w języku rosyjskim i angielskim). W sytuacjach nadzwyczajnych należy dzwonić na zintegrowany numer ratunkowy 112 lub do policji – tel. 110, do straży pożarnej i ratunkowej 112, do pogotowia ratunkowego – tel. 113 .

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport: TAK
 • Paszport tymczasowy: TAK
 • Dowód osobisty: TAK
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokumenty powinny być ważne przez cały okres przebywania w Republice Łotewskiej.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

NIE

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Brak. 

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

W przypadku dzieci posiadających polskie obywatelstwo zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na podróż pod opieką osoby trzeciej nie jest niezbędna. Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku gdy podróżujące pod opieką osoby trzeciej dziecko ma obywatelstwo łotewskie.

 1. Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polacy mogą przebywać na Łotwie do 90 dni. Osoby przebywające na Łotwie w celach turystycznych do 90 dni nie muszą się dokonywać żadnego dodatkowego zgłoszenia pobytu.

Ubezpieczenie

Jeśli masz ubezpieczenie w NFZ, możesz korzystać z opieki medycznej na Łotwie w sytuacjach nagłych. Na wizytę do lekarza zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje o EKUZ znajdziesz na stronach NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Warto więc wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne, które w razie konieczności pokryje koszty leczenia w szerszym zakresie i opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

Zdrowie

Oprócz pandemii COVID-19 (szczegółowe aktualne informacje na ten temat znajdziesz na stronie głównej Ambasady RP w Rydze w zakładce „aktualności”) nie występują obecnie inne szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Dlatego też przed przyjazdem na Łotwę nie ma też obowiązku wykonywania żadnych szczepień.  Należy jednak pamiętać, że sezonowo wraz z uaktywnieniem się kleszczy rośnie zagrożenie odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych i boreliozą. Zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Nie ma utrudnień dla Polaków w dostępie do placówek publicznej służby zdrowia. Na Łotwie nie ma jednak całkowicie bezpłatnej służby zdrowia. Każda wizyta, nawet jeśli masz kartę EKUZ, wiąże się z opłatą. Wizyta u lekarza rodzinnego kosztuje 2,00 EUR. Za każdą dobę pobytu w szpitalu płaci się 10,00 EUR. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Podobnie jak w Polsce, aby skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. Ceny usług medycznych w gabinetach prywatnych są zróżnicowane: wizyta u internisty kosztuje od 35 EUR, wizyta u lekarza specjalisty, w zależności od regionu i specjalizacji od 35 do 50 EUR. Wizyta u dentysty (RTG, znieczulenie i wypełnienie) to od 35 EUR, a doba w szpitalu, jeśli pacjent nie ma ważnego ubezpieczenia – ok. 50 EUR bez dopłat za niektóre materiały i zabiegi specjalistyczne.

Pamiętaj, podczas tymczasowego pobytu na Łotwie karta EKUZ zapewnia dostęp tylko do niezbędnej lub pilnej opieki medycznej w takim samym wymiarze, w jakim jest ona udzielana pacjentom w Polsce. Przed wizytą ustal z lekarzem, czy lekarz przyjmie pacjenta i ile za to zapłacisz. Jeżeli to będzie wizyta płatna, po powrocie do Polski złóż dokumenty i wniosek do NFZ o zwrot kosztów leczenia.

Informacje dla kierowców

Obowiązują opłaty drogowe dla pojazdów o łącznej masie powyżej 3.000 kilogramów i przeznaczonych do przewozu ładunków. Więcej informacji o winietach, wysokości opłat oraz drogach objętych opłatą znajdziesz na tej stronie.

Na drogach Łotwy panuje stosunkowo niewielki ruch samochodowy. Wyjątkiem są trasy tranzytowe i prowadzące do stolicy, a także ulice w większych aglomeracjach miejskich.

Piesi oraz rowerzyści powinni tradycyjnie zachować ostrożność na drodze. Rowerzyści powinni jeździć przede wszystkim po specjalnych ścieżkach rowerowych. Wolno jednak im jechać również po chodniku, ale to pieszy ma na nim pierwszeństwo. Po ulicy wolno jeździć rowerem tylko osobom, które zdadzą na Łotwie specjalny egzamin na kartę rowerową. Dzieci mają obowiązek nosić kask rowerowy.

Osoby poruszające się po zmroku na obszarach nieoświetlonych powinny mieć światła odblaskowe. Za brak odblasków przyczepionych do ubrania, torby czy plecaka, jak również za poruszanie się prawą stroną jezdni grozi mandat do 30 EUR. Przez cały rok obowiązuje nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca należy używać opon zimowych. Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na prawidłowe parkowanie.  W przypadku kierowców zawodowych sprawdza także przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy. Za jazdę w stanie nietrzeźwym obowiązują surowe sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności. Zobacz także punkt „Przepisy prawne” oraz ten link .

Sieć drogowa Łotwy jest dość dobrze rozwinięta. Korzystanie z dróg jest bezpłatne. W okresie od 1 kwietnia do 30 września za wjazd własnym środkiem transportu do strefy Jurmały należyzapłacić 2 EUR opłaty miejskiej. Można to zrobić w przydrożnych automatach, w internecie lub w specjalnej aplikacji na smartfony.  .

Opłaty za przejazd komunikacją miejską, kolejową i autobusową nie są wysokie. Możesz wykupić bilet czasowy, z którym możesz podróżować różnymi środkami transportu miejskiego (autobus, trolejbus, tramwaj). Nie ma jednak biletów łączonych na transport miejski i kolejowy. Standard świadczonych usług jest zróżnicowany.

Cło

Turyści podróżujący po krajach UE mogą przywieźć ograniczoną ilość towarów przeznaczonych do użytku osobistego, których nie wolno sprzedawać. Aby przewozić wyroby alkoholowe i tytoniowe, musisz mieć ukończone 18 lat.

Przepisy prawne

Nielegalny przywóz, posiadanie, produkcja narkotyków i substancji psychotropowych oraz handel nimi to przestępstwa zagrożone wysokimi karami pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń administracyjnych cudzoziemcy (turyści i przewoźnicy), którzy dopuścili się na Łotwie wykroczeń administracyjnych i nie zapłacili mandatu lub grzywny mają obowiązek zapłacić kaucję gwarancyjną. Kaucja jest pobierana od cudzoziemców m.in. za:

 • nabywanie i przechowywanie narkotyków i środków psychotropowych w niedużych ilościach,
 • prowadzenie bez prawa jazdy,
 • przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy,
 • jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • wybryki chuligańskie,
 • spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających w miejscach publicznych.

Kaucja gwarancyjna jest pobierana również za naruszenie przepisów dotyczących:

 • przewozu pasażerów,
 • stanu technicznego środków transportowych,
 • przewozu (zamocowania) ładunków,
 • transportu ładunków niebezpiecznych oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych,
 • czasu pracy i wypoczynku kierowców.

Wysokość kaucji określa urzędnik, który sporządza protokół wykroczenia administracyjnego. Jeśli decyzja o wymierzeniu i wysokości kary zapada w miejscu popełnienia wykroczenia, wysokość kaucji równa się wysokości wymierzonej kary. Jeśli zapłacisz grzywnę na miejscu, kaucja nie zostanie pobrana. Jeśli protokół zostaje skierowany do właściwego urzędu, wówczas kaucja będzie wynosić tyle, ile maksymalna kara za konkretne wykroczenie.

Jeśli zawodowy kierowca pojazdu zarejestrowanego za granicą popełni wykroczenie, to rozpatrzy ją Inspekcja Transportu Samochodowego. Inspekcja zatrzyma dokumenty rejestracyjne samochodu i prawo jazdy do chwili wniesienia kaucji lub opłacenia kary grzywny. Jeśli kierowca naruszy przepisy o czasie pracy, kara może zostać nałożona zarówno na niego, jak i na firmę.

Władze łotewskie usankcjonowały stosowaną często praktykę zatrzymywania dokumentów rejestracyjnych pojazdu i prawa jazdy kierowcy-cudzoziemca. Kierowca otrzymuje dokumenty z powrotem, gdy zapłaci mandat za wykroczenie, np. jazdę pod wpływem alkoholu, niesprawny pojazd itp.

Obyczaje

Łotwa jest krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W większych miastach można znaleźć świątynie wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich. Największe grupy wyznaniowe stanowią w kolejności: luteranie, katolicy i prawosławni. Obyczaje i święta Łotyszy wiążą się z tradycją chrześcijańską, jak w większości krajów europejskich, a także z wierzeniami przodków, które nawiązują do obrzędów przedchrześcijańskich. Święta z czasów pogańskich są związane ze zmianami pór roku. Hucznie obchodzone są Līgo (23 i 24 czerwca). Wówczas domy ozdabia się wiankami z traw, kwiatów polnych czy liści dębu. Nosi się je także na głowie lub zawiesza na samochodach. W nocy świętuje się tradycyjnie przy ogniskach poza miastem, nawiązując w ten sposób do kultu ognia. W miastach organizowane koncerty i festyny.

Przydatne informacje

Na Łotwie obowiązuje waluta EURO. Nie ma trudności z wymianą pieniędzy w większych miastach. Istnieje sieć punktów wymiany walut, ale tylko sporadycznie można wymienić w nich złotówki. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.

W dni powszednie urzędy czynne są zwykle w godzinach 9.00-17.00, z przerwą obiadową od 12.00 do 13.00. W dni przed świętami urzędy zamykają się godzinę wcześniej.

W Nowy Rok, Wielki Piątek i całą Wielkanoc, Święto Pracy (1 maja) i Święto Odnowienia Niepodległości Łotwy (4 maja), w czasie Līgo (23-24 czerwca), w święto uzyskania niepodległości przez Łotwę (18 listopada) i w Boże Narodzenie (24-26.12) oraz w sylwestra urzędy są nieczynne.

Pamiętaj o jednogodzinnej różnicy czasu między Polską a Łotwą.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}