W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Łotwa

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Łotwą zostały nawiązane 27 stycznia 1921 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Za nieoficjalną datę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Łotwą uznaje się 27 stycznia 1921 r. Nota o uznaniu Republiki Łotewskiej de iure jest datowana na 31 grudnia 1920 r., ale została przedłożona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy 27 stycznia 1921 r.

Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, relacje dyplomatyczne zostały wznowione 30 sierpnia 1991 r. Ambasada RP na Łotwie została otwarta 12 listopada 1991 roku. Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie rozpoczęła działalność w 1993 r.

Współpraca polityczna w okresie III RP

1 lipca 1992 r. w Rydze doszło do podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Rzedzypospolitą Polską a Republiką Łotewską. Sygnatariuszami umowy byli pierwsi ministrowie spraw zagranicznych obu krajów po zmianach ustrojowych – Minister Spraw Zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski oraz Minister Spraw Zagranicznych RŁ Jānis Jurkāns. Podpisanie traktatu otworzyło drogę do wznowienia relacji pomiędzy Polską i Łotwą w innych obszarach współracy – w tym samorządowym, tranportu, kwestiach podatkowo-wizowych, prawnych i innych. Odrodziła się współraca edukacyjna, a na Łotwie powołano do życia 4 polskie szkoły w Rydze, Dyneburgu, Rzeżycy i Krasławiu oraz przedszkole w Dyneburgu. Swoją działalność wznowił Związek Polaków na Łotwie, którego pierwszą przewodniczącą była wybitna Polka z Łotwy Ita Maria Kozakiewicz. W 1996 r. strona łotewska dokonała oficjalnego zwrotu przedwojennego gmachu Ambasady RP w Rydze przy ul. Mednieku 6B.

Linki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (traktaty i umowy dwustronne)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej

Współpraca ekonomiczna

Obroty handlowe między Polską a Łotwą w 2018 r. wyniosły blisko 2 mld EUR. Polska jest ważnym dostawcą artykułów spożywczo-przemysłowych na rynek łotewski. Na Łotwie działa szereg polskich firm i ich oddziałów. Do najważniejszych spółek działających na rynku łotewskim należy Orlen Lietuva, który jest największym dostawcą paliw do stacji benzynowych na Łotwie. W 2014 r. na rynek łotewski weszła także polska spółka ubezpieczeniowa PZU, która na Łotwie jest znana pod nazwą PZU/BALTA. Na łotewskim rynku dostępne są także polskie kosmetyki, prężnie działają spółki z branży odzieżowej i inne. Osobom zainteresowanym nawiązaniem relacji ekonomicznych z Łotwą polecamy zapoznanie się z poradnikiem przedsiębiorcy, w którym znajdą Państwo podstawowe informacje na temat sytuacji gospodarczej Łotwy, sposobów podejmowania działalności gospodarczej, systemu podatkowego, prawa pobytu, przydatnych adresów oraz wiele innych.

Linki
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii
Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej
Łotewska Agencja Inwestycji i Rozowju

Współpraca kulturalna

Podstawę prawną współpracy kulturalno-edukacyjnej polsko-łotewskiej stanowi umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej.

9 maja 2019 roku w Warszawie podpisano Polsko-Łotewski Programu Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej na lata 2019 – 2022. Dokument został podpisały przez Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej RP oraz Ilgę Šuplinską, Minister Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej.

Linki
Ministerstwo Kultury Republiki Łotewskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Współpraca naukowa

Możliwość podjęcia nauki w Polsce przez obywateli Republiki Łotewskiej:

  • Studia I stopnia – studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Trwają od 6 (studia licencjackie) do 7 semestrów (studia inżynierskie) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Aby podjąć studia I stopnia należy wcześniej ukończyć szkołę średnią i zaliczyć egzamin maturalny.
  • Studia II stopnia – studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu. Studia drugiego stopnia trwają od 3 do 4 semestrów. Przed podjęciem studiów magisterskich wymagane jest ukończenie studiów I stopnia.
  • Studia magisterskie – trwają od 9 do 12 semestrów (w zależności od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Wymogi rekrutacyjne są identyczne, jak w przypadku studiów I stopnia.
  • Studia III stopnia – studia doktoranckie, pozwalające na zdobycie specjalistycznej wiedzy z konkretnej dyscypliny naukowej. Studia kończą się uzyskaniem pierwszego stopnia naukowego – doktora.
  • Studia podyplomowe – pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności w konkretnej dziedzinie. Czas trwania jest zależny od wybranego programu – najczęściej od 2 do 4 semestrów. Oferta studiów podyplomowych polskich uczelni jest dostępna tutaj: http://podyplomowe.studia.net/
  • Obywatele Łotwy (jako kraju UE) mają prawo do studiowania w języku polskim bez opłat (dotyczy studiów stacjonarnych). Więcej.

Możliwość podjęcia nauki w Polsce przez obywateli Republiki Łotewskiej:

Uznawalność kształcenia:

Na Łotwie procedurę uznawania wykształcenia reguluje art. 11.1 Ustawy o Edukacji (Izglītības likums) „Uznawalność dokumentów edukacyjnych wydanych za granicą na Łotwie”.

Stwierdzenie równoważności świadectw, dyplomów i stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonuje Akademickie Centrum Informacji.

Instytucje polskie działające na terenie Łotwy

Związek Polaków na Łotwie
Ryski Oddział Związku Polaków na Łotwie 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich "Silesia"
Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils (Dyneburg)
Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze
Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu (Daugavpils)
Państwowe Gimnazjum Polskie im. Stefana Batorego w Rzeżycy (Rezekne)
Polska Szkoła Podstawowa im. Rodu hr. Platerów w Krasławiu (Kraslava)

Polskie Przedszkole nr 29 im. Jana Platera Gajewskiego w Dyneburgu (Daugavpils)