W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Łotwa: zasady wjazdu i tranzytu [aktualizacja na bieżąco]

03.09.2021

Od 16 czerwca 2021 r. osoby zaszczepione lub po przebyciu choroby COVID-19 (ozdrowieńcy) przyjeżdżające na Łotwę z państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej lub Wielkiej Brytanii, posiadające uznany przez UE cyfrowy certyfikat COVID-19, nie muszą przestrzegać samoizolacji ani wykonywać przed przyjazdem testu na COVID-19. Pozostałe osoby przyjeżdżające z tych państw zobowiązane są przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19. Jeżeli państwo, z którego się przyjeżdża znajduje się na liście państw stwarzających wysokie ryzyko zachorowania na COVID-19, osoby niezaszczepione, które nie są ozdrowieńcami muszą przestrzegać po przyjeździe 10 dniowej samoizolacji. Na liście obowiązującej do 24 września br. NIE MA Polski. Obowiązek testu nie dotyczy dzieci do 12 roku życia. WSZYSCY – ZASZCZEPIENI, OZDROWIEŃCY I INNI – PRZED WJAZDEM NA ŁOTWĘ MUSZĄ WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ NA STRONIE COVIDPASS.LV

Covid-19

Zasady wjazdu na Łotwę prezentuje poniższa tabela:

 

 

Osoby przyjeżdżające z państw członkowskich UE, EOG, Szwajcarii, UK i państw trzecich o niskim ryzyku zachorowania na COVID-19

Osoby przyjeżdżające z państw trzecich wysokiego ryzyka zachorowania na COVID-19

Osoby zaszczepione** i ozdrowieńcy*** (którzy posiadają certyfikat unijny lub równoważny****)

Podróż z dowolnego powodu

DOZWOLONA

DOZWOLONA

 

Test przed podróżą

NIE

NIE

 

Test po wjeździe na Łotwę

NIE

NIE

 

Samoizolacja

NIE

NIE

Inne osoby

Podróż z dowolnego powodu

DOZWOLONA

NIEDOZWOLONA

 

Test przed podróżą

TAK

TAK

 

Test po wjeździe na Łotwę

NIE

TAK

 

Samoizolacja

TAK*

TAK

* samoizolacja obowiązuje, jeżeli osoba przyjeżdża z państwa, w którym liczba zachorowań na COVID-19 przekracza 75 na 100.000 mieszkańców w ciągu 14 dni – lista tych państw publikowana jest w każdy piątek po południu na stronie https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 i obowiązuje od soboty.

** za osobę zaszczepioną uznaje się osobę, która przyjęła pełen cykl szczepień szczepionką dopuszczoną przez Europejską Agencję Leków lub równoważnego regulatora lub uznaną przez Światową Organizację Zdrowia i od ostatniego szczepienia minęło piętnaście dni.

*** za ozdrowieńca uznaje się osobę, która wyzdrowiała z COVID-19 i minęło co najmniej 11, ale nie więcej niż 180 dni od dnia pobrania próbki pierwszego pozytywnego testu, w którym potwierdzono zakażenie COVID-19.

**** do 1 września 2021 r. uznawany jest również krajowy certyfikat wydany przez przez państwo członkowskie UE, EOG, Szwajcarię i Wielką Brytanię.

Od 12 lipca 2021 r. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Łotewskiej przez położone na zewnętrznej granicy lądowej przejścia graniczne w Grebņeva, Terehova, Pāternieki lub Silene, które nie są w stanie przedstawić unijnego interoperacyjnego zaświadczenia o szczepieniu, o teście bądź o statusie ozdrowieńca, lub - do 1 września 2021r.- innego ważnego dokumentu wystawionego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, kraj Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederację Szwajcarską lub Wielką Brytanię, poświadczającego, iż zostali oni zaszczepieni przeciwko COVID-19, są ozdrowieńcami bądź zostali zbadani pod kątem obecności COVID-19, muszą natychmiast na własny koszt przejść test na COVID-19 na ww. przejściu granicznym.

TESTY NA COVID-19:

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia testu, muszą go wykonać nie wcześniej niż 48 godzin, przed przybyciem do granicy łotewskiej lub wejściem na pokład przewoźnika pasażerskiego, np. samolotu. Na Łotwie honorowane są testy typu PCR oraz antygenowego. Wynik testu w j. angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim należy mieć przy sobie i okazać na żądanie. Z przeprowadzania testu zwolnione są dzieci do lat 12.

Osoby niezaszczepione i niebędące ozdrowieńcami, które przyjeżdżają z państw trzecich stwarzających wysokie ryzyko zachorowania na COVID-19 (lista w linku powyżej), mogą przejechać przez Łotwę TRANZYTEM tylko w celu udania się do miejsca stałego zamieszkania pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Zwolnione z wykonania testu są dzieci poniżej 12 roku życia, osoby zaszczepione przeciwko Covid-19, personel przewoźnika pasażerskiego, marynarze podróżujący do pracy, pasażerowie tranzytowi, którzy nie opuszczają strefy kontroli lotniska oraz członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowani na Łotwie. Testy nie będą również wymagane od osób mieszkających w pobliżu granicy i przekraczających ją codziennie w celach zawodowych lub edukacyjnych.

TRANZYT osób niezaszczepionych i niebędących ozdrowieńcami przez terytorium Republiki Łotewskiej może trwać nie dłużej niż 12 godzin od momentu wypełnienia kwestionariusza na stronie internetowej covidpass.lv. Wyjątki:

  • pracownicy przewoźnika, członkowie załogi - transport towarowy lub obsługa techniczna – mogą tranzytem przekroczyć terytorium Republiki Łotewskiej w ciągu 72 godzin;
  • pasażerowie międzynarodowego transportu - w ciągu 48 godzin;
  • pasażerowie statku powietrznego, który przelatuje tranzytem przez terytorium Republiki Łotewskiej bez opuszczania obszaru lotniska i przebywa tam nie dłużej niż 24 godziny, jeżeli może przedstawić potwierdzenie lotu tranzytowego;
  • nie ustalono limitu godzinowego dla członków załogi statku i samolotu, a także dla marynarzy, który muszą dostać się do lub z miejsca pracy na pokładzie statku, samolotu.

Osoba, która podlega samoizolacji może opuścić Łotwę w celu powrotu do domu przed zakończeniem okresu samoizolacji pod warunkiem, że poinformuje o tym Policję Państwową, a w drodze (w przestrzeni publicznej, tj. w środkach transportu, na lotnisku, na dworcu) będzie używała maseczki zakrywającej nos i usta.

WSZYSTKIE osoby przekraczające granicę Republiki Łotewskiej (również tranzytem) są zobowiązane do wypełnienia ankiety na stronie covidpass.lv i pokazania na żądanie straży granicznej otrzymanego kodu QR. Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transpotrowe (osób lub towarów) i należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LV. W kwestionariuszu należy wskazać m.in. swoje imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny (np. PESEL), numer telefonu kontaktowego i adres miejsca pobytu, pod którym dana osoba będzie przebywała, a także kraje (i daty wyjazdu), w których osoba była w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem na terytorium Łotwy. Dla każdej osoby dorosłej zaświadczenie należy wypełnić osobno, w przypadku osób niepełnoletnich kwestionariusz muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni. Po wypełnieniu formularza potwierdzającego, podróżny otrzyma spersonalizowany kod QR, który potwierdzi przesłanie danych. W przypadku zgubienia kodu QR witryna będzie miała funkcję „odbierz kod QR ponownie” dostępną po wpisaniu adresu e-mail.  Dane wskazane w kwestionariuszu zostaną automatycznie przekazane Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (SPKC). Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni w celu wykorzystania otrzymanych informacji do ochrony epidemiologicznej i identyfikowania osób kontaktowych. Po upływie 30 dni dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Więcej: https://covid19.gov.lv/index.php/en/support-society/careful-travel/persons-who-wish-arrive-latvia.

Informacja po angielsku dostępna jest tutaj.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Łotewskiej nr 360 ust. 3, ograniczenia w podróży i wymogi dotyczące samoizolacji określone w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania wobec:

  • pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw akredytowanych na Łotwie oraz członków ich rodzin;
  • funkcjonariuszy obcych państw i organizacji międzynarodowych oraz ich delegacji przybywających na Łotwę na zaproszenie Prezydenta, Saeimy, Rady Ministrów lub jej członka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Państwowej Izby Kontroli lub ministerstwa;
  • kurierów dyplomatycznych Łotwy lub innych krajów albo kurierów dyplomatycznych ad hoc, którzy przedstawią oficjalny dokument stwierdzający ich status i liczbę przesyłek w poczcie dyplomatycznej;
  • posiadaczych paszportu dyplomatycznego Republiki Łotewskiej, towarzyszącego im personelu technicznego oraz urzędników i pracowników służby dyplomatycznej lub konsularnej podczas pełnienia funkcji urzędowych.

Pełen tekst rozporządzenia: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304-epidemiological-safety-measures-for-the-containment-of-the-spread-of-covid-19-infection

 

Różnice między ścisłą izolacją, kwarantanną i samoizolacją przedstawia poniższa tabela:

 

Ścisła izolacja w domu

Kwarantanna

Samoizolacja

Kto ma przestrzegać?

Chory na COVID-19

Osoby, które miały kontakt z chorym na COVID-19

Osoby, które przyjechały z zagranicy

Kto wyznacza?

Lekarz i SPKC

SPKC

Osoba sama

Czy można otrzymać zwolnienie lekarskie?

Tak, do czasu powrotu do zdrowia

Tak, jeśli jest potrzebne na czas kwarantanny

Nie, z wyjątkiem pracowników medycznych, opieki socjalnej, edukacji

Czy może spotykać się z innymi?

Nie

Maksymalnie unikać kontaktu z innymi

Unikać kontaktu z innymi

Czy należy obserwować stan zdrowia?

Tak, codziennie kontaktować się z lekarzem rodzinnym

Tak, mierzyć temperaturę 2x dziennie

Tak, mierzyć temperaturę 2x dziennie

Czy można chodzić na spacer?

Nie

Tak, przestrzegając dystansu 2m

Tak, przestrzegając dystansu 2m

Czy można chodzić do sklepu?

Nie

Nie

Tak, jeśli nie ma innych opcji, zakładając maskę i przestrzegając dystansu 2m

Czy można przyjmować gości?

Nie

Nie

Nie

Czy w domu trzeba nosić maskę?

Tak, jeśli mieszka się z inną osobą

Nie

Nie

Czy trzeba brać leki?

Tylko po uzgodnieniu z lekarzem

 

Nie, jeśli człowiek jest zdrowy

Co robić w razie pogorszenia się stanu zdrowia?

Skontaktować się z lekarzem rodzinnym

Skontaktować się z lekarzem rodzinnym, w razie zagrożenia dla życia – dzwonić pod nr 113

Skontaktować się z lekarzem rodzinnym, w razie zagrożenia dla życia – dzwonić pod nr 113

Co muszą robić inni domownicy?

Domownicy jako osoby kontaktowe muszą przestrzegać zasad dla osób kontaktowych

Nie ma ograniczeń, mogą żyć normalnie

Nie ma ograniczeń, mogą żyć normalnie

Jak długo przestrzegać?

Do czasu powrotu do zdrowia i momentu gdy 2 badanie wykaże brak wirusa

14 dni od momentu, kiedy doszło do ścisłego kontaktu z chorym. Jeśli mieszka się z chorym, 14 dni od chwili, kiedy osobę uznano za zdrową.

10 dni po powrocie na Łotwę, jeśli nie występują objawy choroby; samoizolacja pracowników ochrony zdrowia, opieki socjalnej, edukacji trwa 14 dni (mogą wykonać test w 8 dniu i jeśli wynik jest negatywny – wrócić do pracy w 11 dniu)

Czy jest kara za nieprzestrzeganie ograniczeń?

Tak

Tak

Tak

Czy policja może sprawdzić, czy osoba przestrzega ograniczeń?

Tak

Tak

Tak

Możliwość badania na COVID-19

W tym celu należy dzwonić pod numer 8303 w dni powszednie od 8:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 15:00 oraz w niedziele od 9:00 do 12:00.

Zalecamy śledzenie informacji na stronach polskich placówek dyplomatycznych: