W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stan wyjątkowy na Łotwie od 11.10!

11.10.2021

Na Łotwie podjęto decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Decyzja weszła w życie w poniedziałek 11.10. br. oraz będzie obowiązywać przez 3 miesiące. Stan wyjątkowy ogłasza Rada Ministrów na czas określony, ale nie dłużej niż trzy miesiące. Rada Ministrów może odwołać decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przed upływem określonego terminu, jeżeli zagrożenie dla państwa ustało, tj. zostało wyeliminowane lub przezwyciężone.

Covid-19

Wprowadzono następujące obostrzenia:

•             Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, z wyjątkiem sklepów z żywnością oraz sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, będą dostępne tylko dla osób posiadających „zielone” certyfikaty, tj. certyfikaty potwierdzające fakt szczepienia przeciw COVID-19 lub posiadania statusu ozdrowieńca. Ponadto godziny pracy sklepów mają ulec skróceniu.

•             W całym sektorze publicznym, tj. we wszystkich instytucjach rządowych i samorządowych, będzie obowiązywał wymóg szczepienia przeciwko COVID-19, jednocześnie zostaną rozszerzone wymogi dot. konieczności szczepienia również w sektorze prywatnym (dotychczas ów obowiązek dotyczył wyłącznie osób zatrudnionych w służbie zdrowia i pracowników opieki społecznej). Wymóg pracy zdalnej będzie obowiązywał wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, w tym w administracji publicznej. Z kolei osoby, które będą pracowały na miejscu, będzie obowiązywać wymóg posiadania certyfikatu szczepienia lub ozdrowienia, zaś w niektórych przypadkach – okazania negatywnego testu na COVID-19.

•             Zakłada się, że osoby posiadające certyfikat COVID-19 mogą nadal świadczyć i otrzymywać usługi osobiście, pod rygorem przestrzegania wymogów bezpieczeństwa epidemicznego.

•             Szkoły pozostaną otwarte, ale wszystkie dzieci w placówkach oświatowych będą musiały zakładać maseczki. Nauczyciele i uczniowie będą zobowiązani do noszenia maseczek we wszystkich pomieszczeniach. Testowanie uczniów będzie się odbywać co najmniej raz w tygodniu. Nie będą organizowane zajęcia pozaszkolne, jak np. wycieczki, zwiedzanie muzeów oraz ograniczeniu ulegnie działalność szkolnych kółek zainteresowań, co oznacza, że uczniowie będą mogli indywidualnie uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach tylko w pomieszczeniach swojej szkoły. Zajęcia w ramach kształcenia pozalekcyjnego nie będą organizowane poza szkołą. Lekcje sportu będą nadal odbywały się zarówno w halach sportowych w szkołach, jak i na świeżym powietrzu. Natomiast zajęcia sportowe poza szkołą, jak np. w szkołach i klubach sportowych, będą mogły odbywać się na świeżym powietrzu, zaś rząd określi dopuszczalną liczbę uczniów w grupie. Na terenie szkół sportowych zajęcia będą możliwe tylko indywidualnie. Z kolei zajęcia fitness będą mogły odbywać się w trybie „zielonym” (na podstawie certyfikatu zaszczepienia/ozdrowienia). Decyzje w sprawie zasad prowadzenia lekcji pływania dla dzieci w wieku poniżej lat 11 zostaną określone w późniejszym czasie. 

•             Do udziału w wydarzeniach publicznych będą dopuszczone tylko osoby zaszczepione przeciw COVID-19 lub ozdrowieńcy, jednakże zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa epidemicznego ma dotyczyć również tych osób (obowiązek noszenia maseczek). W okresie obowiązywania stanu wyjątkowego wydarzenia publiczne będą mogły odbywać się z udziałem zmniejszonej liczby osób, tj. w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć 60% liczby osób, którą przewiduje pojemności sali. Wydarzenia publiczne będą mogły odbywać się w tzw. trybie „zielonym”, przestrzegając obowiązku noszenia maseczek. W sytuacjach gdy  bilety na wydarzenie zostały już wyprzedane w ilości przekraczającej wprowadzony limit 60% pojemności pomieszczenia, zostaną uruchomione mechanizmów wsparcia organizatorów (dot. zwrotu kosztów biletów).

{"register":{"columns":[]}}