W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje o ograniczeniach i warunkach podróży do Polski

16.06.2021

Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu do Polski dla osób z innych krajów. Pełne oficjalne informacje na temat ograniczeń imigracyjnych i zdrowotnych można znaleźć na stronie internetowej straży granicznej.

PLUE

Informacje po polsku: https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8572,Epidemia-koronawirusa-zasady-wjazdu-i-pobytu-na-terytorium-RP-oraz-specjalne-roz.html
Informacje po angielsku: https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-Republic.html

 

Generalnie rozróżnia się granicę wewnętrzną (między Polską a innymi krajami strefy Schengen) i zewnętrzną (między Polską a krajami takimi jak Ukraina – granica lądowa lub Stany Zjednoczone – granica powietrzna). Przewidziane przez polski rząd ograniczenia dotyczą granicy zewnętrznej. Za osoby upoważnione do podróżowania do Polski uważa się osoby wskazane w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i tym osobom mogą być wydawane wizy.
 

Należy jednak zauważyć, że Polska jest członkiem europejskiej przestrzeni swobodnego przemieszczania się (zwanej Schengen od nazwy miasta, gdzie podpisano umowę), którego zasady są stosowane pomimo pandemii i niezależnie od ograniczeń krajowych. Dlatego też przekraczanie granic wewnętrznych strefy Schengen, czy to lądowych, czy powietrznych, nie podlega ograniczeniom imigracyjnym i kontroli ze strony polskich władz, a obowiązują jedynie restrykcje sanitarne. Oznacza to, że każda osoba, niezależnie od narodowości lub statusu imigracyjnego, przybywająca drogą lądową lub powietrzną z innego kraju strefy Schengen, takiego jak Niemcy, Francja, Hiszpania lub Holandia, może legalnie wjechać i pozostać na terytorium Polski pod warunkiem posiadania negatywnego testu PCR lub testu antygenowego przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem polskiej granicy.

Zgodnie z logiką funkcjonowania strefy Schengen, kraj wjazdu z państwa takiego jak Meksyk czy Kostaryka odpowiada za kontrolę migracji w imieniu wszystkich państw członkowskich. W sytuacji, w której żyjemy, każdy kraj europejski decydował o własnych ograniczeniach sanitarnych i migracyjnych. Dlatego konieczna jest weryfikacja warunków i ograniczeń, które obowiązują w każdym kraju z osobna. Dotychczas europejskie kraje tranzytowe z Meksyku lub Kostaryki do Polski ułatwiały podróżowanie niektórym kategoriom osób, w szczególności bezpośrednim krewnym obywateli polskich, a także posiadaczom wiz, prawa do czasowego lub stałego pobytu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego określony stan. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że władze imigracyjne kraju odpowiedzialne za kontrolę imigracyjną przy wjeździe do strefy Schengen będą traktować podróżnych w sposób zróżnicowany, w zależności od tego, czy podróżny meksykański lub kostarykański zadeklaruje zamiar pobytu w tym kraju czy też tranzyt do Polski. W przeciwieństwie do Polski, niektóre kraje europejskie zliberalizowały warunki wjazdu dla osób z krajów Ameryki Łacińskiej w celach turystycznych lub odwiedzin u krewnych, zwłaszcza jeśli zostały one zaszczepione jedną ze szczepionek dopuszczonych w Unii Europejskiej (obecnie: Pfizer , Moderna, Astra Zeneca, J&J). Dlatego w niektórych przypadkach może być wygodniej osobom z Meksyku lub Kostaryki przebywać najpierw w kraju wjazdu do strefy Schengen, przed swobodnym przemieszczeniem się do Polski i pobytem tam, z zachowaniem wymogów sanitarnych. W niektórych przypadkach pierwszy pobyt w innym kraju strefy Schengen, a drugi w Polsce będzie możliwy, podczas gdy odwrotnie – pierwszy pobyt w Polsce, a drugi w innym kraju strefy Schengen – nie będzie możliwy.

Dlatego zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do zapoznania się z różnymi ograniczeniami i warunkami podróży, które obowiązują w każdym kraju Unii Europejskiej podczas planowania podróży.