W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kostaryka

Bezpieczeństwo

 

Kostaryka znajduje się na obszarze aktywnym sejsmicznie oraz w strefie wulkanicznie. Aktualne informacje na temat potencjalnych alertów są dostępne na stronie https://www.cne.go.cr/.

Po silnym trzęsieniu ziemi istnieje ryzyko wystąpienia tsunami. W okresie od kwietnia do października (pora deszczowa) w prowincjach Limon, Puntarenas i Guanacaste mogą występować huragany. W całym kraju mogą występować ulewne deszcze powodujące powodzie, które mogą skutkować odcięciem komunikacyjnym większych lub mniejszych obszarów lub wielogodzinną przerwą w dostawie prądu.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz

 

Wjazd i pobyt

Informacje nt. COVID

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK

  • Paszport tymczasowy TAK

  • Dowód osobisty NIE

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Ważność paszportu powinna odpowiadać długości planowanego pobytu.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Polscy obywatele mogą podróżować w celach TURYSTYCZNYCH do 90 dni bez wizy. W innych przypadkach (np. praca, studia itd.) wiza może być wymagana.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Od 1 kwietnia 2022 obostrzenia związane z pandemią Covid-19 przestały obowiązywać.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Kostarykańskie przepisy przewidują, że małoletni niezależnie od ich obywatelstwa, którzy przybywają do Kostaryki bez swoich rodziców lub opiekunów prawnych, powinni przedstawić ich zgodę na opuszczenie swojego kraju zamieszkania i przylot do Kostaryki. Jednocześnie, służby mają nie uniemożliwiać wjazdu do kraju małoletnim cudzoziemcom, którzy nie posiadają ww. dokumentu, chyba że zostanie to uznane za konieczne do zabezpieczenia wyższego interesu i praw małoletniego cudzoziemca.

Zgoda rodziców jest konieczna na opuszczenie Kostaryki w przypadku małoletnich posiadających obywatelstwo kostarykańskie lub status rezydenta w Kostaryce.

  1. Zasady pobytu

Polscy obywatele mogą podróżować do Kostaryki bez wizy na okres do 90 dni.

Ubezpieczenie

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia, jednak w interesie turysty planującego dłuższy pobyt w tym kraju leży wykupienie polisy.

Zdrowie

Na obszarze całego kraju występuje wirus dengi. Najwięcej zachorowań jest rejestrowanych na zachodnim wybrzeżu i liczba przypadków rośnie w porze deszczowej. Istnieją również lokalne ogniska malarii, najczęściej na wschodnim wybrzeżu. Stosunkow rzadko występuje choroba zika. Wszystkie trzy choroby są przenoszone przez komarów. W związku z tym, warto zaopatrzyć się i stosować skuteczne repelenty. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Szczepienia przeciwko żółtej febrze są wymagane jedynie wobec osób przybywających z rejonów, gdzie choroba ta występuje (również w przypadku tranzytu). Opieka medyczna jest łatwo dostępna w większych miastach. Zarówno wizyty lekarskie, jak i hospitalizacja są płatne, dlatego też zalecane jest wykupienie ubezpieczenia.

W celu ograniczenia ryzyka zatrucia, należy unikać spożywania surowych, nieobranych warzyw i owoców oraz dań ze stoisk ulicznych, zwłaszcza takich zawierających surowe lub niedogotowane jajka. Zaleca się spożywanie wyłącznie wody butelkowanej i unikanie napojów z lodem.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach: https://www.visitarcostarica.com/sanidad-en-costa-rica i https://www.visitarcostarica.com/vacunas-para-viajar-a-costa-rica (w języku hiszpańskim).

Podróżowanie po kraju

Brak ograniczeń. Z uwagi na stan dróg, górzysto-pagórkową topografię i sporadycznie występujące zalania, przemierzenie niewielkich dystansów może wymagać znacznej ilości czasu. W porze deszczowej trzeba uważać na zniekształcone lub zniszczone jezdnie oraz kamienie lub rośliny blokujące lub utrudniające przejazd. Należy szczególnie uważać podróżując podczas deszczu i/lub w nocy, kiedy widoczność jest gorsza i rośnie ryzyko kolizji. Pewne utrudnienie stanowi orientacja w San Jose i pozostałych miastach: ulice nie posiadają nazw, a gdy je posiadają – nie są one powszechnie znane i używane przez mieszkańców. Adresy podawane są w odniesieniu do stałych punktów znanych mieszkańcom.

Informacje dla kierowców

Kostaryka jest jedynym państwem Ameryki Środkowej, w którym nie ma możliwości przekroczenia granicy samochodem wynajętym w tamtejszych wypożyczalniach. Kostaryka honoruje międzynarodowe prawo jazdy. Kodeks drogowy jest rygorystycznie przestrzegany: przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest mandatem, którego wysokość często jest uznaniowa. Przy wjeździe do Kostaryki samochodem własnym lub wypożyczonym w innym kraju należy bezwzględnie przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu pojazdu w Kostaryce. Przekroczenie tego terminu, choćby o jeden dzień, może skutkować konfiskatą samochodu lub koniecznością uiszczenia opłaty celnej w wysokości wartości pojazdu.

Cło

Bagaż osób wjeżdżających do Kostaryki jest poddawany kontroli celnej i fitosanitarnej. Zakazany jest wwóz żywności świeżej lub nieprzetworzonej, jak m.in. owoce, warzywa, sery lub wędliny. Dozwolony jest wwóz większości produktów przetworzonych z dłuższym okresem ważności, jak ciasteczka czy krakersy, słodycze, konserwy i czy pokarmy dla dzieci. Surowo zabroniony jest wywóz dzieł sztuki prekolumbijskiej, rzadkich okazów flory i fauny (gatunki chronione), czy fragmentów rafy koralowej. Przy wjeździe i wyjeździe z Kostaryki należy zadeklarować ilość gotówki przekraczającą 10 000 USD lub jej równowartość w innych walutach.

Każda osoba przyjeżdzająca do Kostaryki ma prawo do wwozu artykułów osobistego użytku w ilościach racjonalnych oraz leków.

Na teren Kostaryki można wwieźć m.in.:

- 500 g tytoniu (w różnych formach), 2 kg konserw oraz do 5 litrów wina i alkoholi (podróżny musi mieć ukończone 18 lat) – na własny użytek pasażerów

- leki w ilości wystarczającej na czas pobytu, wraz z etykietami i receptami

- artykuły niezbędne do wykonywania pracy, takie jak: 1 przenośny komputer, 1 przenośna drukarka, farby i płótna, 1 nagrywarka

- 1 aparat fotograficzny i 1 kamera wideo wraz z akcesoriami, 6 rolek filmu, fotografie i wydruki niekomercyjne

- 1 instrument muzyczny wraz z akcesoriami, 1 przenośne radio

- namioty wraz z akcesoriami, przyrządy do uprawiania sportu, tj. deski surfingowe, rowery oraz piłki

- odzież, biżuteria, książki i manuskrytpy, płyty

- jedzenie dla dziecka, zabawki i inne artykuły dziecięce

- do 4 sztuk broni myśliwskiej (wwóz broni regulowany jest również odrębnymi przepisami)

Więcej informacji jest dostępnych na stronach: http://www.costarica-embassy.org/index.php?q=node/113 i https://www.visitarcostarica.com/aduanas-en-costa-rica (w języku hiszpańskim).

Przepisy prawne

Za przestępstwo uważa się posiadanie lub sprzedaż narkotyków. Ustawodawstwo zezwala na instalowanie podsłuchów telefonicznych i śledzenie przez tajnych współpracowników policji. 

Obyczaje

Nie istnieją szczególne normy zwyczajowe, które dotyczyłyby np. ubioru lub sposobu zachowania się w miejscach publicznych. Kostarykańczycy mają na ogół luźny ubiór, dostosowany do warunków pogodowych. Kostarykańczycy są poza tym na ogół przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców. Większość Kostarykańczyków podchodzi pozytywnie do życia, ceni sobie dobrą atmosferę i serdeczną komunikację. Źle są odbierane wyrazy nerwowości, malkontenctwa czy jakiekolwiek próby wywarcia presji przez obcokrajowców. Bardzo powszechnym hasłem jest „pura vida”, które bywa używane jako pozdrowienie lub pożegnanie i które można tłumaczyć jako „czyste/pełne życie”.

Przydatne informacje

Warto odwiedzić oficjalną stronę Instytutu Turystyki www.visitcostarica.com

Walutę można wymieniać w bankach i hotelach. Nie istnieje kurs czarnorynkowy. Część punktów handlowych i gastronomicznych przyjmuje dolary amerykańskie. Banki dokonują transferów międzynarodowych.

Kostaryka nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce. Najbliższy konsulat znajduje się w Berlinie.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl

Ambasady innych krajów europejskich mogą m.in. wydać polskim obywatelom specjalne dokumenty na powrót do Polski lub Unii Europejskiej (tzw. ETD – Emergency Travel Document), jeżeli nastąpiła utrata ich polskich paszportów podczas pobytu w Kostaryce. W celu zgłoszenia zainteresowania uzyskaniem ETD należy nawiązać kontakt z wybraną placówką europejską i Ambasadą RP w Meksyku. Dokumenty podróży wystawiane przez inne kraje europejskie nie pozwalają na ogół podróżować do krajów pozaeuropejskich. Polscy obywatele, którzy planują dalszą podróż do krajów pozaeuropejskich, np. innych krajów Ameryki Łacińskiej, mogą skontaktować się z Ambasadą RP w Meksyku ws. paszportu tymczasowego. Polski paszport tymczasowy nie pozwala na podróż do USA w ramach ruchu bezwizowego.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}