W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kamerun

Bezpieczeństwo

 

Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych.

Na północy Kamerunu, w szczególności wzdłuż granic z Nigerią i Czadem, występuje bardzo wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi i porwaniami obcokrajowców. Mogą tam mieć miejsce operacje sił zbrojnych przeciwko islamskim ekstremistom, w tym Boko Haram.

Ogólny poziom zagrożenia bezpieczeństwa jest wysoki na wschodzie kraju, wzdłuż granicy z Republiką Środkowoafrykańską , ze względu na niestabilną sytuację w tym państwie. Dochodzić tam może do ataków uzbrojonych grup, napadów rabunkowych i porwań obcokrajowców.

W anglojęzycznych regionach na zachodzie kraju sytuacja bezpieczeństwa ulega stopniowemu pogorszeniu. Mogą tam mieć miejsce operacje sił zbrojnych przeciwko uzbrojonym grupom separatystów. Dochodzić może również do demonstracji i zamieszek. Zdarzają się także zatrzymania cywilów a nawet porwania.

Dodatkowo, w rejonie półwyspu Bakassi, przy granicy z Nigerią, występuje bardzo wysokie zagrożenie piractwem morskim i napadami rabunkowymi.

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi i napadami rabunkowymi występuje na terenie całego kraju, w tym w głównych miastach, Jaunde i w Duali.

Występuje wysokie zagrożenie pospolitą przestępczością - zwłaszcza w dużych miastach. Znane są przypadki napadów rabunkowych w pociągach, autobusach, taksówkach, a nawet w hotelach.

Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione przez służby porządkowe, zatrzymujące przejezdnych i żądające bezpodstawnych opłat. Odradza się samotnych podróży i podróży po zmroku.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt
Informacje nt. Covid
 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty NIE
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport musi być ważny przez minimum 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku o wizę.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak. Wniosek o wydanie wizy można złożyć w Ambasadzie Kamerunu w Berlinie: https://www.ambacamer.de/de/entry-visa/ .

 • Wraz z wnioskiem wizowym w dwóch egzemplarzach należy przedłożyć paszport ważny przynajmniej przez sześć miesięcy od momentu złożenia wniosku o wydanie wizy,
 • dwa zdjęcia biometryczne wykonane w ciągu ostatnich kilku miesięcy w formacie 4,5 x 3,5 cm,
 • zalegalizowane zaproszenie do Kamerunu, bądź potwierdzenie zakwaterowania, bądź potwierdzenie podróży służbowej,
 • kopię biletu lotniczego, bądź rezerwacji lotu,
 • kopię ważnego międzynarodowego zaświadczenia o szczepieniu przeciw żółtej febrze.
 • W przypadku dzieci należy przedstawić kopię zaświadczenia o urodzeniu, podpisaną zgodę obojga rodziców oraz skan paszportu, bądź dokumentu identyfikacyjnego rodziców.

Na oficjalnych, kameruńskich stronach internetowych nie rozróżnia się wymogów dla osób legitymujących się paszportem tymczasowym i paszportem zwykłym.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Brak dodatkowych wymogów dot. wjazdu, oprócz konieczności przedstawienia ważnego testu na COVID-19.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak. Wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka na podróż dziecka z osobą trzecią, w formie zwykłej pisemnej.

 1. Zasady pobytu

Cudzoziemiec może przebywać na terytorium Kamerunu w okresie ważności wizy. Pobyt bez ważnej wizy skutkuje koniecznością uiszczenia kary i narażeniem się na ryzyko deportacji. Wiza na pobyt krótkoterminowy wydawana jest na okres do 90 dni, a na pobyt długoterminowy do 180 dni.

 

Ubezpieczenie

Uznawane są polisy wybranych zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również polskich. Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

 

Zdrowie

Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze oraz polio (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występuje duże zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych i chorobami tropikalnymi. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem.

Na całym terytorium kraju występuje bardzo duże zagrożenie malarią, w związku z czym przy krótkich pobytach zalecane są środki prewencyjne.

Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Kamerunem.

 

Informacje dla kierowców

Podróżujący samochodem muszą legitymować się międzynarodowym prawem jazdy.

 

Cło

Przepisy celne dotyczące artykułów przywożonych na własny użytek nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów. Obowiązują szczegółowe przepisy dot. wwozu i wywozu leków, niektórych wyrobów z drewna i kości słoniowej.

 

Przepisy prawne

Konsekwencje naruszenia prawa w Kamerunie mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom. W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Abudży.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karą grzywny i pozbawienia wolności. Z potępieniem społecznym spotykają się również publiczne zachowania homoseksualne, w tym trzymanie się za ręce i obejmowanie.

 

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}