W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sierra Leone

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Sierra Leone zachowanie szczególnej ostrożności.

Nie można też wykluczyć ataków terrorystycznych. Występuje wysokie zagrożenie pospolitą przestępczością - zwłaszcza w dużych miastach. Znane są przypadki napadów rabunkowych w taksówkach, a nawet w hotelach. Na drogach w całym kraju zdarzają się bandyckie napady.

Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione przez służby porządkowe i gangi, zatrzymujące przejezdnych i żądające bezpodstawnych opłat. Odradza się samotnych podróży i podróży po zmroku. Sierra Leone nadal odbudowuję się po wieloletnim konflikcie. Policja i inne służby często nie mają możliwości udzielenia pomocy w razie kradzieży.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy NIE
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Minimum sześć miesięcy od końca pobytu na terytorium Sierra Leone.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak. W tym celu należy przedłożyć paszport, zaproszenie, potwierdzenie rezerwacji pobytu w hotelu, dwa zdjęcia paszportowe, kopię potwierdzenia lotu, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko żółtej febrze, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na okres pobytu w Sierra Leone.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony. Dodatkowe wymogi są związane z pandemią.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak. Wymaga się pisemnej zgody rodziców, najlepiej w formie dokumentu poświadczonego przez notariusza.

  1. Zasady pobytu

Wizę wydaje się co do zasady na okres miesiąca. O wizę na dłuższy okres można wnioskować w momencie składania dokumentów u konsula, bądź w urzędzie imigracyjnym we Freetown.

Ubezpieczenie

Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego. Zagraniczne ubezpieczenia mogą nie być honorowane; należy skonsultować się z ubezpieczycielem.

Zdrowie

Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występują znaczne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią różnego typu, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, żółtaczką A i B, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi (stopień ryzyka może być bardzo różny, w zależności od miejsca i warunków, w jakich się przebywa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych obowiązujących w tropiku. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest praktycznie niemożliwy. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Sierra Leone.

Podróżowanie po kraju

Po Sierra Leone można podróżować praktycznie tylko samochodem terenowym z napędem na cztery koła. Po wieloletniej wojnie domowej nadal trwa odbudowa podstawowej infrastruktury kraju. Prowadzenie pojazdów samemu nie jest zalecane. Podróżowanie w okresie pory deszczowej może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Okresowo może brakować paliwa. Krajowe linie lotnicze uznawane są za niebezpieczne.

Cło

Nie ma ograniczeń przy wwożeniu dewiz, jednakże większą ilość gotówki lepiej zadeklarować na granicy, aby uniknąć problemów przy opuszczaniu kraju.

Przepisy prawne

Konsekwencje naruszenia prawa w Sierra Leone mogą być bardzo dotkliwe. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom. W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie konsula.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karą długoletniego pozbawienia wolności, z dożywotnim pozbawieniem wolności łącznie.

Przydatne informacje

Na porządku dziennym są przerwy w dostawach wody i prądu. Lepsze hotele posiadają własne zbiorniki i generatory.

Infrastruktura turystyczna pozostaje na bardzo niskim poziomie. Większość hoteli nie akceptuje kart kredytowych ani czeków podróżnych. Płatności należy dokonywać gotówką, najlepiej w miejscowej walucie (bądź w dolarach).

Zawsze należy poprosić o pozwolenie na fotografowanie, zwłaszcza jeśli obiektem mają być przedmioty używane podczas tradycyjnych ceremonii religijnych w miejscach kultu (np. maski).

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}