W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże:

  • do prowincji Beludżystan,

  • do prowincji Sindh z miastami Karaczi i Nawabshah;

  • do prowincji Chajber Pasztunchwa (Khyber Pakhtunkhwa), zwłaszcza rejonów miast Peszawar, Charsadda, Kohat, Tank, Bannu, Lakki, Dera Ismail Khan, Swat, Buner i Lower Dir, Arandu, doliny Kalesh, Bamoboret;

  • do Terytoriów Plemiennych Administrowanych Federalnie (FATA);

  • drogą lądową z Peszawaru do Czitralu przez przełęcz Lowari oraz po autostradzie Karakorum między Islamabadem a Gilgitem.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne na pozostałe terytorium Pakistanu.

Na terytorium całego Pakistanu ogólny stan bezpieczeństwa jest zły. Występuje wysokie zagrożenie przestępczością pospolitą, napadami rabunkowymi, a nawet porwaniami. Na obszarach, do których MSZ odradza wszelkie podróże, zagrożenie zamachami terrorystycznymi oraz porwaniami dla okupu jest szczególnie wysokie. 

W przypadku przekroczenia granicy irańsko-pakistańskiej drogą lądową przez przejście w Taftanie i kontynuowania podróży do Kwety, władze miejscowe wymagają uzyskania tzw. non-objection certificate (NoC) w MSW prowincji Beludżystan (Kweta) oraz przydzielają podróżnym uzbrojoną eskortę policyjną. Dalsza podróż powinna być kontynuowana wyłącznie przez Multan i prowincję Pendżab z pominięciem dróg prowadzących do prowincji Chajber Pasztunchwa. W razie podróży drogą lądową do prowincji Beludżystan z zamiarem przekroczenia granicy w Taftanie wymagane jest uprzednie otrzymanie NoC w MSW Islamskiej Republiki Pakistanu w Islamabadzie.

Ponadto miejscowe władze ograniczają możliwość podróżowania cudzoziemców w strefach przygranicznych. Pełny wykaz terenów objętych restrykcjami administracyjnymi jest opublikowany na portalu Ambasady RP w Islamabadzie.

Zalecając zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w Pakistanie, MSZ apeluje o zdecydowane unikanie miejsc zgromadzeń i demonstracji. W ich trakcie mogą występować długotrwałe blokady ruchu drogowego, utrudnienia dojazdu na lotnisko oraz zakłócenia, a nawet czasowe wyłączenia sieci telefonii komórkowej.

Pakistan leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy NIE
  • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego opuszczenia Pakistanu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Wszyscy obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym w Pakistanie. Wizę można uzyskać zdalnie (online visa) lub w Ambasadzie Pakistanu w Warszawie. Czas rozpatrywania wniosków jest zróżnicowany: w przypadku aplikowania o wizy z okresem pobytu dłuższym niż 90-dniowym może trwać dłużej niż 1 miesiąc.

Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe, a wysokość środków niezbędnych na pokrycie kosztów pobytu nie jest określona.

Pobyt w Pakistanie bez ważnej wizy jest nielegalny, a cudzoziemiec będzie obciążony dodatkowymi opłatami za jej przedłużenie.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki wizowej Pakistanu są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pakistanu – www.interior.gov.pk oraz www.dgip.gov.pk.

Uwaga!

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się przez oszustów pod rządową stronę, informujemy, że jedyną stroną internetową, na której można zdalnie aplikować o wizę Pakistanu jest: www.visa.nadra.gov.pk.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Od wszystkich międzynarodowych podróżnych, którzy nie przedstawią certyfikatu pełnego zaszczepienia na COVID wymagany jest obowiązkowy negatywny wynik testu RT-PCR wykonany w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia podróży. 

Ponadto pasażerowie są zobowiązani do podania pełnych danych w ramach aplikacji mobilnej „Pass Track App”.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Tak.

Zasady pobytu

W Pakistanie nie ma obowiązku meldunkowego.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Tak.

Zasady pobytu

W Pakistanie nie ma obowiązku meldunkowego.

Ubezpieczenie

Posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednakże wskazane, najlepiej z opcją pokrycia kosztów leczenia poza granicami Pakistanu, transportu chorego na leczenie do innego kraju, a także następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy znanych międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych są w Pakistanie uznawane.

Zdrowie

Przy wjeździe na terytorium Pakistanu nie są wymagane szczepienia, jednak ze względów medycznych może być zalecane ich wykonanie, m.in. przeciwko wściekliźnie, żółtaczce A/B, tyfusowi i wirusowi polio - w związku z wykryciem ognisk choroby w Pakistanie. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W niektórych rejonach Pakistanu istnieje zagrożenie malarią. Surowe warzywa, owoce, woda i potrawy niewiadomego pochodzenia mogą być przyczyną ostrych zatruć pokarmowych, a także źródłem chorób pasożytniczych. WHO zaleca używanie tabletek uzdatniających wodę do spożycia oraz moczenie warzyw i owoców przed spożyciem w roztworach odkażających. Do picia zdatna jest wyłącznie butelkowana woda mineralna bądź woda przegotowana.

Z uwagi na nieprzestrzeganie standardów produkcji i przechowywania artykułów spożywczych należy każdorazowo sprawdzać jakość i datę ważności produktów (i lekarstw) przed ich zakupem.

Porada lekarska kosztuje 5 - 15 USD, wypełnienie stomatologiczne 40 - 70 USD, doba w szpitalu - od ok. 100 USD. W Islamabadzie szpitalem zalecanym dla cudzoziemców jest Shifa Hospital, a w Karaczi - Aga Khan Hospital. Przed przyjęciem do tych szpitali wymagana jest wpłata kaucji na pobyt w kwocie ok. 250 USD lub przedstawienie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie farmaceutyki są w zasadzie dostępne w aptekach - większość bez recepty (włączając antybiotyki).

Informacje dla kierowców

Honorowane jest międzynarodowe i polskie prawo jazdy, lecz przy pobytach dłuższych niż 3 miesiące przepisy zalecają uzyskanie miejscowego prawa jazdy. W przypadku planowania podróży samochodem bądź motocyklem wskazane jest nawiązanie kontaktu z Ambasadą Pakistanu w Warszawie celem zgłoszenia takiego zamiaru (najlepiej podczas składania wniosku wizowego) oraz uzyskanie Carnet de Passage, który jest wymagany przez miejscowe służby graniczne. W Pakistanie obowiązuje ruch lewostronny.

Sieć drogowa jest słabo rozwinięta, jednak drogi główne i autostrady są w relatywnie dobrym stanie.

Zarówno benzyna, jak i olej napędowy są ogólnodostępne, a sieć stacji benzynowych - rozbudowana. Niemniej, dość często zdarzają się sytuacje braku paliw na stacjach, zwłaszcza w bardziej oddalonych regionach kraju. Należy także zwracać uwagę na jakość paliwa, szczególnie na mniejszych stacjach.

Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscowi kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, a stan techniczny ich pojazdów jest często zły.

Poniższe informacje administracyjne dot. podróżowania po terytorium Pakistanu odnoszą się do stałych przepisów, które obowiązują niezależnie od bieżącej sytuacji bezpieczeństwa:

Ze względu na administracyjne ograniczenia ruchu osobowego cudzoziemców w Pakistanie należy zwrócić uwagę, czy otrzymana wiza nie zawiera wpisów ograniczających cele podróży. Przed wyjazdem poza duże ośrodki miejskie wskazane jest zasięgnięcie informacji w Ambasadzie RP w Islamabadzie o aktualnym zakresie ograniczeń. Należy jednocześnie pamiętać, że udzielenie pomocy konsularnej w odległych i objętych restrykcjami rejonach kraju może być poważnie utrudnione. Przed podróżą do Gilgit-Baltistan i Kaszmiru, na tereny plemienne FATA, Chajber-Pasztunchwa oraz do południowo-zachodnich rejonów Beludżystanu konieczne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia władz MSW w Islamabadzie (tzw. Non Objection Certificate). W Beludżystanie bez zezwolenia można podróżować tylko główną drogą łączącą stolicę prowincji Kweta z resztą kraju (miasta Sukkur i Bolan Pass) oraz drogą do granicy z Iranem. Zabroniony jest pobyt cudzoziemców w strefach przygranicznych (w pasie o szerokości 45 km od granicy i 15 km od linii kontroli w Kaszmirze), a także w pobliżu terenów strategicznych i wojskowych. Planując podróż do rejonów wysokogórskich, należy brać pod uwagę warunki pogodowe, ponieważ w okresie zimy część dróg w tym rejonie - m.in. prowadząca do Chin Karakorum Highway – może być nieprzejezdna.

Cło

Przewożenie środków płatniczych o wartości powyżej 10.000 USD wymaga deklaracji oraz przedstawienia źródła ich pochodzenia. Przy przekraczaniu granicy samochodem urzędy celne żądają udokumentowania, iż pojazd zostanie wywieziony z Pakistanu w określonym terminie (tzw. re-export permit).

Przepisy prawne

Posiadanie, wwóz/wywóz, handel i produkcja narkotyków oraz wszelkich innych substancji psychotropowych są zagrożone wysokimi karami więzienia. W przypadku stwierdzenia powyższego, gdzie ilość narkotyków przekracza 1 kilogram, może zostać orzeczona kara śmierci lub dożywotnie więzienie.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami długoletniego bądź dożywotniego pozbawienia wolności, a w skrajnych przypadkach, karą śmierci.

Obyczaje

Pakistan jest krajem muzułmańskim, którego prawa i obyczaje oparte są na tradycji i zasadach islamu. W związku z tym zakazane są pozamałżeńskie kontakty seksualne, pornografia oraz posiadanie i konsumpcja alkoholu (ten ostatni zakaz nie dotyczy niemuzułman). W okresie ramadanu należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów oraz palenia tytoniu. W odniesieniu do kobiet zalecane jest noszenie ubiorów nie odsłaniających w zbyt dużym stopniu ciała. Kobiety nie powinny także podróżować samotnie, ani w towarzystwie obcych mężczyzn. Ze względu na powszechną chęć emigracji z Pakistanu należy zachować szczególną czujność wobec zachowań mieszkańców kraju wydających się bezinteresownym budowaniem koleżeńskich lub przyjacielskich relacji, w rzeczywistości obliczonych jednak często na uzyskanie punktu zaczepienia dla migracji do Europy.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}