W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej

Nadzór fitosanitarny nad produkcją i obrotem roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, kontrola importu oraz eksportu materiałów pochodzenia roślinnego.

Kontakt email do Biura: wf@piorin.gov.pl

Dyrektor Biura
tel. 22 652 93 20

 1. Kierowanie pracami Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej.
 2. Współpraca w zakresie problematyki fitosanitarnej z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami ochrony roślin innych państw.

tel. 22 652 92 98

 1. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Programy UE dofinasowania działań kontrolnych w zakresie zdrowia roślin. 

tel. 22 652 92 99

 1. Kontrole, zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych i objętych środkami UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych, w tym nowe zagrożenia fitosanitarne.
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin.
tel. 22 652 92 94
 1. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE, zakwestionowania przesyłek.
 2. Sprawozdawczość wyników kontroli na rzecz Komisji Europejskiej.
 3. Współpraca w zakresie problematyki fitosanitarnej z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami ochrony roślin innych państw.

tel. 22 652 93 00

 1. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Kontrole, zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych i objętych środkami UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych.

tel. 22 652 92 93

 1. Rozpatrywanie wniosków o dotacje z zakresu zwalczania agrofagów szkodliwych.
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE, w szczególności ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE.
 3. Nadzór w zakresie fitosanitarnym nad systemami informatycznymi, wykorzystywanymi przez PIORiN.

tel. 22 652 93 51

 1. Graniczna kontrola fitosanitarna towarów roślinnych, importowanych spoza UE.
 2. System TRACES w zakresie kontroli towarów pochodzenia roślinnego, importowanych do UE.
 3. Prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem agrofagów kwarantannowych lub materiałów roślinnych nie spełniających wymagań fitosanitarnych.

tel. 22 652 93 52

 1. Graniczna kontrola fitosanitarna towarów roślinnych, importowanych spoza UE.
 2. System TRACES w zakresie kontroli towarów pochodzenia roślinnego, importowanych do UE.
tel. 22 652 93 35
 1. Obsługa eksportu towarów roślinnych do krajów nienależących do UE (poza UE).
 2. Zabiegi i znakowanie opakowań drewnianych (DMO) wg. standardu ISPM 15.

tel. 22 652 92 97

 1. Obsługa eksportu towarów roślinnych do krajów nienależących do UE (poza UE).
 2. Współpraca w zakresie fitosanitarnym z instytutami i innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}