W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe Informacje

Siewki

Organem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej zwanej "PIORiN") jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, działający przy wsparciu Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

PIORiN podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Swoją działalnością Inspekcja kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin oraz nasiennictwa w Polsce.

W swojej obecnej formie organizacyjnej powstała w 2002 roku z połączenia dwóch służb kontrolnych: Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej. Wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, ustawy o nasiennictwie, ustawy o środkach ochrony roślin, ustawy o Państwowej Inspekcji ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zadania realizowane przez Inspekcję mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia roślin, eliminację zagrożeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin i nawozów oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotne i jakościowe.

Kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z polityki rolnej państwa oraz wytycznych określonych przez Głównego Inspektora. Zamierzone zadania i cele osiągane są przez prowadzenie różnorodnej działalności, zarówno tej kontrolnej i diagnostycznej, która stanowi podstawę działania Inspekcji, jak również poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej nakierowanej na podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa wśród producentów rolnych i przedsiębiorców działających w branży rolniczej.

Obecność w Unii Europejskiej stawia przed Inspekcją liczne wyzwania, do których niewątpliwie należy zaliczyć potrzebę zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń ze służbami poszczególnych krajów europejskich w zakresie fitosanitarnym, nasiennym, urzędami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, a także reagowanie na zmiany gospodarcze, trendy w handlu międzynarodowym oraz środowisku naturalnym.

Istotnym elementem nadającym kierunek zmian w Inspekcji jest Strategia Rozwoju PIORIN na lata 2022-2027, która powstała w ramach projektu FITOEXPORT. Jest to z jednej strony strategia kontynuacji, która oparta jest na dalszej realizacji zadań ustawowych na bazie zebranego doświadczenia, związanego z codzienną pracą. Z drugiej strony to strategia twórczego rozwoju, tzw. uczącej się organizacji, która modyfikuje i usprawnia swoje działania w oparciu o bazę zebranych doświadczeń. Poprzez określenie misji jako „wspieranie polskiej gospodarki i bezpieczeństwa konsumentów” oraz wizji „zasobnej, efektywnej, zdolnej do samodoskonalenia się organizacji, która potrafi korzystać z potencjału płynącego ze zdecentralizowanego charakteru i otwartości na otoczenie. Organizacja pozytywnie postrzegana w społeczeństwie, której atutem są skuteczność i obiektywizm działania”. Na tym tle wyłania nam się obraz organizacji trwale osadzonej w tradycji, ale potrafiącej czerpać z nowoczesnych praktyk nie bojącej się zmian ani innowacyjnych rozwiązań wszystko w służbie społeczeństwu.

{"register":{"columns":[]}}