W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Ochrony Roślin i Nawozów

Nadzór nad stosowaniem i obrotem środkami ochrony roślin oraz nad nawozami

Kontakt email do Biura: wo@piorin.gov.pl

Dyrektor Biura
tel. 22 652 93 11

Kierowanie pracami Biura Ochrony Roślin i Nawozów
   

tel. 22 652 93 12

Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu, przemieszczaniem i składowaniem oraz reklamą środków ochrony roślin. Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących obrót i/lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin.
   

tel. 22 652 93 10

Sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu, produkcją, obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin oraz zaprawionym materiałem siewnym. Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących obrót lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin. Opracowanie programów badań w zakresie kontroli składu lub właściwości fizyko – chemicznych środków ochrony roślin. Koordynowanie spraw związanych z monitorowaniem zużycia środków ochrony roślin.
   
tel. 22 652 93 33 Nadzór nad importem środków ochrony roślin. Koordynowanie spraw w ramach Platformy Koordynacji  i Wymiany Danych Single Window.
   

tel. 22 652 93 08

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stosowaniem środków ochrony roślin, certyfikacją w systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz systemem badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
   

tel. 22 652 92 95

Realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego i stosowania środków ochrony roślin.  Koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych  oraz w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF.
   

tel. 22 652 93 07

Realizowanie zadań z zakresu badań skuteczności działania środków ochrony roślin - udzielanie informacji na temat zasad Dobrej Praktyki Eksperymentalnej, rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do prowadzenia badań. Nadzorowanie ustawowych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz agrolotniczego stosowania środków ochrony roślin. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu. Prowadzenie rejestru decyzji MRiRW zezwalających na prowadzenie badań z użyciem środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu. 
   

Naczelnik Wydziału Nawozów

Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu oraz konfekcjonowaniem nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin. Koordynowanie i nadzór nad pobieraniem próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE"
   
tel. 22 652 93 53 Nadzór nad prowadzeniem oceny zgodności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE nr 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów.
   

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}