W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akt oskarżenia w sprawie nielegalnego obrotu rogami nosorożca białego

01.07.2021

Aktem oskarżenia przeciwko 10 osobom zakończyło się zakrojone na szeroką skalę śledztwo, przedmiotem którego był proceder nielegalnego obrotu rogami nosorożca białego. Postępowanie przygotowawcze prowadzili w tej sprawie funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pod nadzorem Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Temida1

Aktem oskarżenia przeciwko 10 osobom zakończyło się zakrojone na szeroką skalę śledztwo, przedmiotem którego był proceder nielegalnego obrotu rogami nosorożca białego. Postępowanie przygotowawcze prowadzili w tej sprawie funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pod nadzorem Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że od pewnego czasu (mniej więcej od 2009 r.) wśród myśliwych w Polsce popularne stały się wyjazdy do Republiki Południowej Afryki celem udziału w legalnym polowaniu na okazy nosorożca białego. Dodać należy, że koszt udziału w takiej wyprawie to wydatek od 40 – 60 tyś. USD. Jak się następnie okazało wyjazdy te miały związek z jednej strony z zapotrzebowaniem na rogi nosorożca na czarnym rynku funkcjonującym w krajach Dalekiego Wschodu (Wietnam, Chiny), gdzie osiągają one ceny rzędu 30 – 40 tysięcy USD za kilogram (waga poroża nosorożca to od 8 do 12 kg), z drugiej uregulowaniami konwencji waszyngtońskiej z 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych (CITES), wedle której zakazane jest m.in. oferowanie zbycia i zbywanie okazów (także trofeów myśliwskich) zwierząt objętych tą konwencją, przy jednoczesnym przyzwoleniu na posiadanie przez myśliwych trofeów ze zwierząt objętych konwencją, które pozyskali w wyniku legalnego polowania. W pewnym uproszeniu mechanizm przestępczego procederu polegał na tym, że myśliwym sponsorowano (w całości lub części) wyjazdy na polowania do RPA, a ci pozyskane w toku łowów poroża sprowadzali do Polski (co uwarunkowane było spełnieniem szeregu wymogów natury celnej), które następnie przekazywali osobom organizującym przestępczy proceder. W dalszej kolejności, za pośrednictwem osób będących obywatelami Wietnamu, mających zalegalizowany pobyt na terenie Polski, rogi nosorożca białego trafiały na dalekowschodni czarny rynek. Organizatorami przestępczego procederu były osoby zawodowo parające się organizacją polowań zagranicznych oraz preparowaniem trofeów myśliwskich, które dzięki temu miały szerokie znajomości w środowisku myśliwych. Jedna z nich prowadziła działalność na terenie województwa opolskiego.

W toku śledztwa ujawniono 38 przypadków nielegalnego obrotu rogami nosorożca białego, postępowaniem objęto łącznie 33 osoby. Wśród oskarżonych są również obywatele Wietnamu.

Osobom, które brały udział w procederze, zarzucono popełnienie przestępstw z art. 128 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, gdzie spenalizowano zachowanie polegające na naruszeniu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez nabywanie, przewożenie w celu zbycia i zbywanie okazów określonych gatunków. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co do większości osób, którym w toku śledztwa przedstawiono zarzuty, postępowanie zakończyło się wnioskami o skazanie bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonymi. Formułowano także wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, z czym wiązał się obowiązek zapłaty przez oskarżonych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości sięgającej nawet 40 tyś. zł. Taka forma zakończenia procesu karnego była możliwa z uwagi na postawę oskarżonych, którzy w swych wyjaśnienia nie tylko przyznali się do sprawstwa ale także opisywali okoliczności zarzuconych im przestępstw. 

Sprawę pozostałych dziecięciu oskarżonych, którzy w większości nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, rozpoznawać będzie Sąd Rejonowy w Rybniku.