W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma w sprawach należących do własności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i jednostek jej podległych można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem obioru w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać w formie cyfrowej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku składania dokumnetu w postaci elektronicznej niezbędne jest założenie bezpłatnego konta  na wskazanej platformie oraz potwierdzenie go podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym). 

Złożone pisma rejestrowane są w/g kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem zadań wynikających z zarządzenia Prokuratora Okręgowego.

Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych rejestruje się we właściwym urządzeniu ewidencyjnym i przekazuje prokuratorom, bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 11:56 Maciej Boczkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Matusiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 1.0 29.03.2021 11:56 Maciej Boczkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP