W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cel 1: Innowacyjny przemysł i inwestycje

Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie

Cel dotyczy realizacji działań, które wzmocnią oraz wprowadzą na Śląsk nowe formy działalności gospodarczej o wysokiej produktywności, wykorzystującej potencjał przemysłowy regionu, który jest największy w kraju. Działania będą nakierowane na:

  • podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki regionalnej, w tym również na aktywizację gospodarczą i wzrost poziomu wykorzystania dostępnych instrumentów pobudzających gospodarkę, inwestycje w nowoczesny przemysł oraz rozwijanie i promowanie współpracy biznesu z nauką,
  • większą koncentrację uwagi na sektorze technologicznym i sektorze kreatywnym jako dwóch filarach tworzącej się nowej gospodarki tzw. Gospodarki 4.0,
  • wzmocnienie regionalnych inteligentnych specjalizacji spójnych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami tj.: energetyki, będącej ważnym sektorem gospodarczym regionu, medycyny, stanowiącej jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju oraz technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, mających horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu,
  • wsparcie wysokoproduktywnych sektorów dywersyfikujących strukturę gospodarczą województwa, aby to one stały się czynnikami, które kształtować będą konkurencyjność Śląska i pozwoliły uniezależnić rozwój regionu od sektora wydobywczego, takich jak: sektor motoryzacyjny czy hutniczy,
  • testowanie i pełnoskalowe wdrażanie rozwiązań innowacyjnych z branży energetycznej, która jest nie tylko kluczowym sektorem gospodarczym regionu, ale i gospodarki narodowej, wykorzystanie do tego istniejącego na Śląsku wyposażenia infrastrukturalnego (produkcji, przesyłu i konsumpcji energii), a także historycznej lokalizacji przemysłu.

Działania w tym celu uwzględniają potrzebę zarówno ochrony i zachowania istniejącego przemysłu, tam, gdzie jest to efektywne, jak i podjęcia wyzwania inwestowania w dalszy rozwój przemysłowy oparty na zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy). Działania kierowane do przedsiębiorców będą z kolei dostosowane do ich specyfiki – wielkości przedsiębiorstwa, stadium jego rozwoju oraz kondycji finansowej.

Wyniki na koniec 2019 roku 

Zaangażowanie i kontraktacja środków wyniosły odpowiednio: 15 mld zł/ 14,6 mld zł (najwięcej w PdŚ)