W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Serwisy ministerstwa

Zapraszamy do odwiedzenia pozostałych stron tematycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Portal Funduszy Europejskich

Środki unijne dla Polski

Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie na badania, rozwój, innowacje

Program Infrastruktura i Środowisko

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych środowisku

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa 

Program Polska Cyfrowa

Rozwój szybkiego internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych cyfrowo

Program Polska Wschodnia

Innowacje, przedsiębiorczość, infrastruktura transportowa

Program Pomoc Techniczna

Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z partnerami z całego obszaru UE

Program Europa Środkowa

Współpraca ponad granicami, która poprawia jakość życia i warunki pracy w regionach Europy Środkowej

Mapa Dotacji UE

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Bezpieczeństwo, wsparcie reform, rozbudowa infrastruktury środowiskowej, poprawa stanu środowiska, rozwój sektora prywatnego i społecznego 

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG

Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych, wzmacnianie stosunków dwustronnych

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Wsparcie sektora publicznego w realizacji projektów PPP 

Ewaluacja

Ocena projektów realizowanych z Funduszy Europejskich

Krajowy Plan Odbudowy

Program dla Śląska

{"register":{"columns":[]}}