W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Co robimy

W największym skrócie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dba o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i równomierny, czyli tak, by z owoców wzrostu korzystali wszyscy mieszkańcy Polski – ci obecni i przyszłe pokolenia.

Zajmujemy się:

 • inwestowaniem funduszy unijnych w ramach unijnej polityki spójności na lata 2014-2020.Polska jest jednym z liderów wykorzystania tych funduszy,
 • programowaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027 i przygotowujemy krajowe dokumenty (na przykład Umowę Partnerstwa, programy operacyjne) potrzebne do uruchomienia tych środków,
 • przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy. To dokument, który jest podstawą do skorzystania z środków z Funduszu Odbudowy, z której do Polski może trafić nawet 58 mld euro,
 • opracowujemy i wdrażamy  programy rozwoju finansowane ze środków krajowych i unijnych, na przykład:
  • Dostępność Plus (ułatwienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami),
  • Pakiet dla Średnich Miast (rozwój mniejszych ośrodków, które nie są metropoliami),
  • Program dla Śląska (finansowanie inwestycji, które stopniowo zmienią profil gospodarczy regionu i umocnią jego pozycję jako ośrodka innowacji),
  • Program dla Bieszczad (środki na inwestycje w zielone, przedsiębiorcze, dostępne i przyjazne mieszkańcom Bieszczady),
  • Mosty dla Regionów (dofinansowanie na budowę mostów na drogach samorządowych),
 • monitorujemy i koordynujemy wdrażanie najważniejszej strategii gospodarczej rządu – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • rozwijamy współpracę ze Szwajcarią oraz państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegią, Islandią i Liechtensteinem – te kraje przyznały nam fundusze, z których finansujemy inwestycje w Polsce;
 • szukamy nowych źródeł finansowania inwestycji – w tym celu rozwijamy na przykład partnerstwo publiczno-prywatne i koordynujemy wykorzystanie przez polskie podmioty (na przykład firmy, uczelnie, samorządy) funduszy z programów zarządzanych z Brukseli (na przykład z programu Horyzont 2020 czy instrumentu Invest EU);
 • programowanie i prowadzenie polityki miejskiej. Pracujemy nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej jest to dokument skierowany do wszystkich polskich miast. Celem dokumentu jest zrównoważony rozwój miast;
 • promujemy Polskę i stawiamy na współpracę międzynarodową – dzięki naszym staraniom Katowice zorganizują w 2022 roku jedno z największych wydarzeń ONZ – Światowe Forum Miejskie.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.07.2021 16:28 Magdalena Gawlas
Pierwsza publikacja:
21.12.2018 16:45 Magdalena Gawlas