W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program dla Bieszczad

 

Priorytetem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terytorialnego całego kraju. SOR wskazuje obszary, które wymagają szczególnego wsparcia, aby mogły lepiej wykorzystać swój potencjał.

Takim obszarem są Bieszczady – jedno z najbardziej oddalonych od centralnych i regionalnych ośrodków miejsc w Polsce. Tutaj idea zrównoważonego rozwoju nabiera praktycznego wymiaru. Tereny mają wyjątkowe walory turystyczne, a znaczna ich część jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców muszą brać pod uwagę wynikające stąd, konieczne ograniczenia.

Program dla Bieszczad został przygotowany w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z innymi instytucjami centralnymi, samorządem województwa podkarpackiego, bieszczadzkimi powiatami i gminami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. Ma za zadanie wsparcie rozwoju Bieszczad przez połączenie sił i środków krajowych oraz samorządowych.

W Polańczyku 1 października 2018 r.  odbyła się konferencja inaugurująca Program. Dokument stanowi załącznik do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Zawiera informacje na temat przedsięwzięć i inicjatyw, które już zostały podjęte lub są planowane do realizacji w przyszłości. Nie jest to katalog zamknięty. Program będzie uzupełniany o kolejne działania na rzecz rozwoju Bieszczad.

Założenia Programu dla Bieszczad

Bieszczady to jedno z najcenniejszych pod względem przyrodniczym i turystycznym miejsc naszego kraju. Równocześnie cechuje je słaba dostępność komunikacyjna. Jest to główna bariera rozwojowa. Sprawia również, że mieszkańcy mają utrudniony dostęp do usług publicznych. Brakuje oferty wysokiej jakości miejsc pracy, więc osoby młode i wykszatłcone przenoszą się do większych ośrodków. Żeby zahamować ten negatywny trend należy działać dwutorowo.

Po pierwsze trzeba przeciwdziałać marginalizacji tego obszaru przez poprawę dostępności transportowej i polepszenie dostępu do usług. Z drugiej strony trzeba chronić zasoby przyrodnicze, i równocześnie umiejętnie wykorzystywać lokalny potencjał, przez rozwój przedsiębiorczości i turystyki.

W Programie dla Bieszczad przyjęto, że działania powinny się koncentrować wokół 4 osi. Bieszczady mają być bliskie i przyjazne dla mieszkańców, a zarazem zielone i przedsiębiorcze.

  • Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bezpieczny dojazd w Bieszczady dla turystów.
  • Bieszczady dla mieszkańców to dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu.Innymi słowy, Bieszczady mają być miejscem przyjaznym do życia.
  • Bieszczady zielone to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie.  
  • Bieszczady przedsiębiorcze to działania zmierzające do stworzenia na tym obszarze kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.

 

Zasięg geograficzny

Program dla Bieszczad adresowany jest do obszarów położonych na terenie czterech powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego. Obejmuje  12 gmin wskazanych w regionalnym Programie Strategicznego Rozwoju Bieszczad. Są to:

  •     Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne – w powiecie bieszczadzkim,
  •     Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina z siedzibą w Polańczyku – w powiecie leskim,
  •     Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz – w powiecie sanockim,
  •     Bircza – w powiecie przemyskim.

Na terenie 11 gmin realizowany jest także regionalny Program Strategiczny „Błękitny San”. Pozytywne efekty Programu dla Bieszczad nie ograniczą się do terenów bieszczadzkich, a będą miały znacznie szersze oddziaływanie.

Program dla Bieszczad do pobrania

Materiały

Program dla Bieszczad 1.10.2018
Program​_dla​_Bieszczad​_na​_strony​_www.pdf 2.17MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.08.2019 12:51 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
01.08.2019 12:51 Norbert Guliński