W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza – ang. Brexit Adjustment Reserve (BAR)

31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej. Podmioty sektora publicznego i prywatnego w Polsce, które prowadziły działalności oparte na współpracy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po tzw. brexicie odczuły i nadal odczuwają jego negatywne skutki. Dlatego też instytucje Unii Europejskiej zadecydowały o ustanowieniu specjalnego funduszu europejskiego, który ma wesprzeć finansowo poszkodowane przez brexit podmioty. Fundusz ten to tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza.

Jaki jest cel pobrexitowej rezerwy dostosowawczej?

Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom oraz łagodzenie negatywnego wpływu brexit w państwach członkowskich i sektorach, które są najbardziej dotknięte wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Kwota środków i ramy czasowe wydatkowania

Alokacja dla Polski zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wynosi 173, 63 mln euro. Wsparcie obejmie wydatki poniesione i opłacone przez poszkodowane podmioty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kogo obejmuje wsparcie?

Środki z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej są przeznaczone w większości dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnie skutkami brexit oraz częściowo dla administracji publicznej, której działalność związana jest w szczególności z funkcjonowaniem kontroli granicznych, celnych, sanitarnych  i bezpieczeństwa. Lista beneficjentów i projektów, które otrzymały wsparcie dostępna jest na stronie Funduszy Europejskich.

Informacje dotyczące naboru dla przedsiębiorców dostępne są na stronie internetowej: www.reopen.biz

Kto odpowiada za wdrażanie pomocy?

Rolę podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej pełni Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

Materiały

Podręcznik SL2014
Podręcznik​_PJB​_SL2014​_PBAR​_-​_wersja​_115.docx 9.85MB
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014
CST​_Regulamin​_bezpieczenstwa​_informacji​_wersja​_15.pdf 0.09MB
logotypy oznakowania projektu
oznakowanie​_projektu.7z 0.77MB
Wytyczne SL2014
Wytyczne​_gromadzenie​_danych​_w​_SL​_2018.pdf 0.77MB
{"register":{"columns":[]}}