W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
logotyp Centrum Wsparcia Doradczego

Centrum Wsparcia Doradczego

25.11.2020

Centrum Wsparcia Doradczego – doradzamy na rzecz rozwoju lokalnego!

napis na grafice: doradzamy na rzecz rozwoju lokalnego - istotne jest zwiększenie znaczenia i odpowiedzialności lokalnych JST za procesy kreowania warunków do rozwoju, przygotowania dojrzałych, zintegrowanych projektów, zorientowanych na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych

Czym jest Centrum Wsparcia Doradczego

Centrum Wsparcia Doradczego jest nowatorskim projektem doradczym służącym zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, aby lepiej i efektywniej współpracowały celem realizacji dobrej jakości projektów i inwestycji. Katalizatorem współpracy w gminach będzie doświadczony zespół ekspertów, który ukierunkuje działania administracji samorządowej tak, aby poprawić jakość życia mieszkańców i odbudować lokalną gospodarkę.

Realizowana w ten sposób współpraca poprawi efektywność realizowanych działań, jak również zoptymalizuje koszty świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami.

Do kogo kierowany jest projekt

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do obszarów funkcjonalnych małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców w każdym województwie.

Co zyskają samorządy

Najważniejsza korzyść to zwiększenie skuteczności i jakości planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami. W praktyce współpracujące intensywnie samorządy będą miały więcej dobrej jakości projektów i inicjatyw rozwojowych. Zwiększymy skuteczność uczestniczących w projekcie samorządów w dokonywaniu montażu finansowego projektów rozwojowych, a realizacja wspólnych projektów przyczyni się do wymiernych korzyści, czyli obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Korzyści dla samorządów

 • zwiększenie skuteczności JST w zakresie pozyskiwania środków z różnych źródeł na cele rozwojowe;
 • zwiększenie umiejętności JST do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy rozwojowe, identyfikacji barier i potencjałów rozwojowych;
 • zwiększenie wśród administracji samorządowej świadomości o konieczności współpracy pomiędzy JST;
 • wzmocnienie roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju;
 • zwiększenie podaży dobrej jakości projektów i inicjatyw rozwojowych, tworzących zintegrowany pakiet (obejmujący aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne).

Materiały

JST wybrane do pilotażu
Lista​_Partnerstwa​_JST​_wybrane​_do​_pilotażu​_CWD.pdf 0.30MB

Jakie zadania będą realizować samorządy

 • Centrum Wsparcia Doradczego daje możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w realizacji zadań:
 • planowania przestrzennego, w tym powiązań funkcjonalnych;
 • środowiska i adaptacji do zmian klimatu;
 • rozwiązań transportowych i mobilności miejskiej;
 • wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, w tym turystyki i rynku pracy;
 • polityki społecznej, w tym edukacji, zdrowia, kultury, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, niesamodzielnych;
 • rewitalizacji;
 • polityki mieszkaniowej;
 • zarządzania finansami samorządowymi;
 • prowadzeniu badań społecznych (badania ankietowe, wywiady pogłębione);
 • wykonywaniu analiz i wnioskowania z danych statystycznych.

Oczekiwane rezultaty

 • zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy JST (pokazanie im korzyści, jakie mogą czerpać ze wspólnej realizacji zadań);
 • wsparcie partnerstw JST, które chcą współpracować i mają pomysł na współpracę;
 • przetestowanie, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach JST (poprzez stworzenie strategii terytorialnej i pakietu projektów w celu aplikowania o środki;
 • zebranie doświadczeń, jak ma wyglądać docelowy model funkcjonowania CWD (w tym aktywna rola Rady Programowej CWD).

Aktualności

Dwudniowe spotkanie inaugurujące Centrum Wsparcia Doradczego otworzyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Konferencja odbyła się w formule online 23-24 listopada 2020 r. W ząłaczeniu materiały prelegentów.

Dwudniowe spotkanie inaugurujące Centrum Wsparcia Doradczego otworzyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Konferencja odbyła się w formule online 23-24 listopada 2020 r. W ząłaczeniu materiały prelegentów.

Broszura nt. 38 partnerstw biorących udział w projekcie pilotażowym Centrum Wsparcia Doradczego

 

 

 

 

Materiały

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zadba o rozwój małych ojczyzn
{"register":{"columns":[]}}