W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż skargę lub wniosek

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP.  Skargi i wnioski w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Funduszy Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mfipr.gov.pl
   
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
   
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4
 • złożyć ustnie do protokołu - w  budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa , we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 17.15.

W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Wydziału Skarg, Wniosków i Spraw Organizacyjnych zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać pod numerem telefonu: 22 273 88 12, przesyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mfipr.gov.pl lub osobiście w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 00-926 Warszawa.

Ważne informacje:

 • Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 • Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (np. Jan Kowalski, ul. Odległa 15, 56-218 Zawiercie).
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:
 1. Działu VIII ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2017  r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544);
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.10.2022 09:42 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 14:14 Magdalena Gawlas
{"register":{"columns":[]}}