W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak złożyć petycję

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycje kierowane do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej można:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministrstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mfipr.gov.pl
  • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

Petycja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.01.2020 09:34 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 14:19 Magdalena Gawlas