W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców. Przeciwdziałać tym zjawiskom ma ogłoszony 21 grudnia 2017 r. Program dla Śląska.

Ogólne informacje o Programie

  • Program dla Śląska został ogłoszony 21 grudnia 2017 r. i stanowi jeden z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym celem programu jest „doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie”.
  • Program dla Śląska został wypracowany w ścisłej współpracy z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach i stanowi odpowiedź na zgłaszane z regionu postulaty. Wszyscy przedstawiciele WRDS (związki zawodowe, związki pracodawców, Marszałek oraz Wojewoda) są obecni w ciałach koordynujących i nadzorujących wdrażanie Programu tj. w Radzie Wykonawczej oraz Komitecie Sterującym przy Wojewodzie.
  • Program dla Śląska stanowi narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach, pochodzące m.in. z krajowych programów operacyjnych i środków budżetu państwa.
  • Instytucją nadzorującą wdrażanie Programu jest Rada Wykonawcza (funkcjonująca jako organ pomocniczy Rady Ministrów), która została powołana w kwietniu 2019 r. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia Rady, ostatnie w październiku 2019 r. w Katowicach.

Program dla Śląska w liczbach

  • Po aktualizacji w październiku 2019 r. program liczy obecnie 116 przedsięwzięć o szacowanej łącznej wartości 62 mld zł (pierwotnie były to 73 przedsięwzięcia o wartości 44 mld zł). Program ma charakter otwarty i nieustannie poszukiwane są nowe inicjatywy, które mogłyby zostać do niego włączone przyczyniając się do realizacji wyznaczonych celów.
  • Według stanu na koniec IV kwartału 2019 r., w ramach realizacji programu zakontraktowano 22,67 mld zł (ponad 36% szacowanej wartości programu). To wzrost o 5 mld zł względem danych prezentowanych na ostatnim posiedzeniu Rady w październiku (wówczas prezentowane były dane na koniec II kwartału). Jednocześnie środki zaangażowane (tzn. zapewnionych na realizację przedsięwzięć) wynoszą 58,15 mld zł.

Materiały

Program dla Śląska - broszura
Broszura​_PdS​_FINAL.pdf 1.22MB